• Vätterhem

Skulder och betalningsanmärkningar

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Vid kreditupplysning får den sökande inte ha:

  • oreglerade skulder vid tiden för kreditupplysning
  • betalningsanmärkningar de senaste tre åren

En hyresgäst får inte under de senaste sex månaderna ha några sena hyresinbetalningar eller upprepade anmärkningar där hen fått anmodan om rättelse. Vid upprepade anmärkningar kan Vätterhem tillämpa en längre period än sex månader.

Om två personer söker en lägenhet tillsammans tar Vätterhem kreditupplysning på båda parter.