• Vätterhem

Referenser

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Den sökande får inte ha några dåliga boendereferenser. Dåliga referenser gäller i två år.

Särskilt allvarliga störningar såsom hot och våld mot hyresgäster eller Vätterhems personal kan leda till dålig boendereferens i fem år.