• Vätterhem

Personuppgifter

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Alla som har fyllt 16 år är välkomna att ställa sig i kö genom att registrera en profil på Mina sidor. Där fyller du i person-, kontakt- och inkomstuppgifter.

Har den sökande inget svenskt personnummer kan hen besöka Vätterhems marknadsavdelning och få hjälp med registrering av lägenhetsansökan.

Sökande som inte har ett svenskt personnummer och som inte befinner sig i Jönköping får hjälp att registrera sin ansökan genom att sända en kopia av sitt pass, vidimerad av två personer, till Vätterhems marknadsavdelning.

Den sökande måste ha fyllt 18 år för att kunna anmäla intresse för en lägenhet, som är första steget för att ingå ett avtal.

För att kunna ingå ett avtal om hyra av lägenhet måste den sökande vid avtalstillfället ha svenskt personnummer.

Hur långt uppehållstillstånd den sökande har påverkar inte möjligheten att söka lägenhet hos Vätterhem.

Företag och organisationer kan inte söka lägenhet hos eller ingå lägenhetsavtal med Vätterhem.

En hyresgäst kan bara ha ett aktivt lägenhetsavtal hos Vätterhem åt gången.

Alla personuppgifter behandlas enligt General Data Protection Regulation (GDPR).

Som hyresgäst hos oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna skicka hyresavier, information kring ditt boende med mera för att kunna fullfölja det hyresavtal som du tecknat med oss. Rättslig grund för denna behandling är ditt hyresavtal. Dina personuppgifter sparas så länge ditt avtal gäller samt i enlighet med bokföringslagen, ytterligare 7 år efter att ditt avtal har avslutats.

Som bostadssökande registrerad i vår kö behöver vi dina personuppgifter för att kunna skicka förslag om lediga lägenheter, erbjudanden om lägenhetsvisning,
uppdaterad information kring våra uthyrningsregler med mera.

Rättslig grund för denna behandling är samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter
sparas så länge du har en aktuell bostadsansökan.

Personuppgiftsansvarig för hyresgäster och sökande är Raymond Paska.