• Vätterhem

Överlåtelse & Direktbyte

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Överlåtelse

Vätterhem godkänner som regel inte överlåtelser, förutom i de fall som anges i hyreslagen.

 

Direktbyte

För att kunna genomföra ett direktbyte med någon krävs att du har beaktansvärda skäl. Hyresgästen måste lämna in en skriftlig ansökan om direktbyte.

Den föreslagna hyresgästen måste uppfylla Vätterhems grundkrav.

Direktbyte sker tidigast en kalendermånad efter det att Vätterhem godkänt ansökan.

Direktbyte medges inte under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum.