• Vätterhem

Ordlista

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Aktivitetskrav innebär att du som står i Vätterhems kö måste vara aktiv genom att logga in på Mina Sidor minst en gång per år för att stå kvar i bostadskön och behålla dina köpoäng. Så snart du har loggat in har du uppdaterat dig för att stå kvar i bostadskön ytterligare ett år.

Ansökan. För att söka lägenhet hos Vätterhem ska kunden fylla i en ansökan med person-, kontakt- och inkomstuppgifter. För att en ansökan ska kunna behandlas måste den vara komplett ifylld. Kunden ansvarar själv för att uppgifterna i ansökan är aktuella.

Bo kvar-avtal är ett tidsbegränsat hyresavtal under en prövotid om 12 månader. Bo kvar-avtal erbjuds i vissa fall till hyresgäster som har blivit uppsagda på grund av hyresskulder eller försenade hyresinbetalningar.

Dålig referens är en faktor som kan göra det svårt att få ett hyresavtal. Som dålig referens räknas exempelvis:

 • Obetalda eller sent inbetalda hyror
 • Störningar
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Vanvård av lägenhet
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet

Förvärvsfrekvens är, enligt Jönköpings kommun, ett mått som anger andelen personer med bostad i regionen (nattbefolkning) som förvärvsarbetar, i en viss åldersgrupp, i relation till samtliga personer i den aktuella åldersgruppen. Förvärvsfrekvensstatistiken som återges i Jönköpings kommuns integrationsrapport hämtas från Statistiska Centralbyrån och avser åldersgruppen 20–64 år.
Förvärvsfrekvens är ett begrepp vi använder i vårt integrationsarbete som i sin tur är del av Jönköpings kommuns integrationsarbete. Vätterhems integrationsmål för våra bostadsområden är att förvärvsfrekvensen inom varje enskilt område ska vara högre än 51 procent, det vill säga att det ska vara fler personer som arbetar än som inte gör det. Den långsiktiga ambitionen är att Vätterhems samtliga bostadsområden ska ha samma förvärvsfrekvens som snittet i kommunen.

Hyresgäst är en fysisk person som har ett aktivt hyresavtal för en lägenhet hos Vätterhem idag.

Intresseanmälan är en bekräftelse som visar att du är intresserad av en publicerad lägenhet.

Kund är i detta regelverk såväl sökande som hyresgäster.

Lägenhetsförslag är förslag som mejlas automatiskt från systemet. Du får ett lägenhetsförslag när en ledig lägenhet stämmer överens med de sökkriterier du angett i din ansökan. Ett lägenhetsförslag är inte detsamma som ett lägenhetserbjudande.

Make/maka/partner avser personer som stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former och har gemensamt hushåll.

Medsökande är en person som ska bo tillsammans och dela avtal med den som anmäler intresse för en bostad. Medsökande kan endast vara make, maka eller partner.

Mina sidor är din kontaktyta med Vätterhem. När en sökande gör en ansökan får hen välja ett lösenord för att logga in på Mina sidor och kan där se sin ansökan. För hyresgäster är Mina sidor en portal till Vätterhem där man bland annat kan se sin förbrukning, sina avier och hitta sina kontaktpersoner.

Nyproducerad lägenhet räknas som nyproducerad tre år från första inflyttningsdatum.

Sökande är en fysisk person som inte idag har ett aktivt avtal hos Vätterhem. Juridiska personer godtas inte som sökande.

Torget är marknadsplatsen på webben där våra lediga lägenheter publiceras och tilldelning sker efter högsta köpoäng.

Torget Först till kvarn är marknadsplatsen på webben där lägenheter tilldelas den som först anmäler intresse, förutsatt att hen uppfyller grund- och inkomstkraven.

Torget Lottning är marknadsplatsen på webben där vi publicerar lediga lägenheter där du kan flytta in inom kort. Publicering är alltid på måndagar och onsdagar klockan 19:00 och intresseanmälan är öppen 24 timmar. Tilldelning sker genom att systemet lottar ut lägenheten bland de som anmält intresse, oavsett hur många köpoäng de har.

Vätterhems grundkrav är de grundkrav som en sökande måste uppfylla för att få hyra en lägenhet hos Vätterhem.
Den sökande:

 • ska ha ett svenskt personnummer
 • ska vara myndig
 • ska uppfylla Vätterhems inkomstkrav enligt detta regelverk
 • får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar när vi tar en kreditupplysning
 • får inte ha några dåliga referenser