• Vätterhem

Köpoäng & Lojalitetspoäng

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Köpoäng

Vätterhem använder i huvudsak köpoängsprincipen för att tilldela lägenheter. Det innebär att den kund som har flest köpoäng och uppfyller Vätterhems grundkrav, får lägenheten.

En sökande som har registrerat en ansökan i Vätterhems system får från datumet för registreringen av ansökan två poäng per dag.

När två kunder har samma poäng gäller följande: hyresgäster har företräde framför sökande, därefter avgör klockslaget för respektive ansökan.

Undantag från köpoängsprincipen är lägenheter som publiceras på Torget Lottning som tilldelas via lottning samt lägenheter som publiceras på Torget Först till kvarn.

Vid fördelning av nyproducerade lägenheter förbehåller sig Vätterhem rätten att även tillämpa andra tilldelningsprinciper.

När du tecknar ett hyresavtal för en lägenhet hos Vätterhem avslutas den aktuella ansökan och köpoängssaldot nollställs.

Köpoängen kan inte användas för att söka bostad åt någon anhörig såsom barn, föräldrar eller släktingar.

En kunds köpoäng kan inte läggas ihop med någon annans.

Om två personer söker en lägenhet tillsammans räknas alltid köpoäng för den som gör intresseanmälan. Intresseanmälan bör därför göras av den kund som har flest köpoäng.

Det finns inget sätt att samla extra poäng.

 

Överlåtelse köpoäng

Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas, förutom i följande två fall:

  • Vid dödsfall kan köpoängen överlåtas till den efterlevande maken/makan/registrerade partnern.
  • Om en make/maka/registrerad partner permanent flyttar till ett vårdboende kan hen överlåta sina poäng till den kvarboende kunden.

I båda fallen gör Vätterhem en kontroll mot folkbokföringen.

Köpoäng kan inte överlåtas enligt ovan om mottagaren redan har en registrerad bostadsansökan för samma period.

 

Lojalitetspoäng

Vätterhems hyresgäster får en poäng för varje dag som de har bott i sin nuvarande lägenhet, så kallade lojalitetspoäng. Från datumet för registrering av en lägenhetsansökan får hyresgästen två poäng om dagen.

Lojalitetspoängen gäller endast för att söka en lägenhet och kan inte användas när du söker en fordonsplats, ett förråd eller en smålokal.

Lojalitetspoäng kan bara användas en gång, antingen i bostads- eller studentkön.

Särskilt allvarliga störningar kan resultera i att hyresgästen förlorar sina lojalitetspoäng.

 

Köpoäng Vätterhem medarbetare

Vätterhems medarbetare, som saknade giltig bostadsansökan vid införandet av köpoängsystemet i april 2016, blir registrerade som bostadssökande från datum för start av anställningen, dock tidigast april 2016. Samma köpoängprinciper gäller som för övriga sökande.

Vätterhems medarbetare omfattas ej av aktivitetskravet, så länge anställningen pågår.