• Vätterhem

Fordonsplatser

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Fordonsplatser fördelas via Torget baserat på köpoängsprincipen. En sökande kan när som helst ställa sig i kö för en fordonsplats men en intresseanmälan kan hen göra först när hen har ett avtal för lägenhet hos Vätterhem.

Det är bara Vätterhems hyresgäster som kan hyra en fordonsplats och fordonsplatsen måste ligga inom samma område som lägenheten.

När en hyresgäst säger upp sin lägenhet sägs även fordonsplatsen upp.

Fordonsplatser får inte användas för förvaring eller näringsverksamhet.

För fordonsplatser i centrala Jönköping samt i nyproduktion gäller en begränsning om en plats per lägenhet.