• Vätterhem

Avtalsparter

Familj i hallen

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Två kunder kan dela avtal för ny lägenhet förutsatt att de har varit medsökande vid tidpunkten för intresseanmälan. Som medsökande godkänns endast make, maka eller partner. Andra anhöriga såsom barn, föräldrar eller släktingar godkänns inte.

På hyresavtal hos Vätterhem kan det maximalt finnas två parter. Avtalsinnehavaren kan vid önskemål lägga till make/maka/partner i avtalet.

För att bli godkänd som tillkommande avtalspart krävs att du och din partner lever under äktenskapslika förhållanden och att den nya avtalsparten varit folkbokförd i lägenheten i minst 36 månader.

En tillkommande avtalspart måste uppfylla Vätterhems grundkrav. Om parterna inte är gifta gör Vätterhem en kontroll mot folkbokföringen.

En tillkommande avtalspart får sitt köpoängssaldo nollställt när hen skriver på hyresavtalet. Eventuella lojalitetspoäng får hyresgästen från datumet för folkbokföring på adressen.