• Vätterhem

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

Det ska vara enkelt att söka lägenhet. Det ska vara tydligt vilka regler som gäller och hur de tillämpas. I vårt uthyrningsregelverk får du en överblick över de regler vi jobbar efter när vi hyr ut våra lägenheter och vilka krav som gäller. Vi strävar efter en öppen process med möjlighet för dig att vara delaktig. Genom att du själv är delaktig i uthyrningsprocessen har du goda möjligheter att påverka ditt sökande och har därmed en större chans att hitta den lägenhet som passar dig bäst. Att i huvudsak fördela Vätterhems lägenheter via köpoäng leder till en ökad rättvisa för våra kunder.

Här kan du välja avsnitt att läsa:

Uthyrningsregler lägenheter - Vätterhem

Här kan du ladda ner och läsa om Vätterhems uthyrningsregler för lägenheter i sin helhet:

LADDA NER

Ansökan: För att söka lägenhet hos Vätterhem ska kunden fylla i en ansökan med person-, kontakt- och inkomstuppgifter. För att en ansökan ska kunna behandlas måste den vara komplett ifylld. Kunden ansvarar själv för att uppgifterna i ansökan är aktuella.

Bo kvar-avtal: är ett tidsbegränsat hyresavtal under en prövotid om 12 månader. Bo kvar-avtal erbjuds i vissa fall till hyresgäster som har blivit uppsagda på grund av hyresskulder eller försenade hyresinbetalningar.

Dålig referens: är en faktor som kan göra det svårt att få ett hyresavtal. Som dålig referens räknas exempelvis:

 • Obetalda eller sent inbetalda hyror
 • Störningar
 • Olovlig andrahandsuthyrning
 • Vanvård av lägenhet
 • Verkställd avhysning
 • Övergiven lägenhet

Förvärvsfrekvens: är, enligt Jönköpings kommun, ett mått som an ger andelen personer med bostad i regionen (nattbefolkning) som förvärvsarbetar, i en viss åldersgrupp, i relation till samtliga personer i den aktuella åldersgruppen. Förvärvsfrekvensstatistiken som återges i Jönköpings kommuns integrationsrapport hämtas från Statistiska Centralbyrån och avser åldersgruppen 20–64 år.
Förvärvsfrekvens är ett begrepp vi använder i vårt integrationsarbete som i sin tur är del av Jönköpings kommuns integrationsarbete. Vätterhems integrationsmål för våra bostadsområden är att förvärvsfrekvensen inom varje enskilt område ska vara högre än 51 procent, det vill säga att det ska vara fler personer som arbetar än som inte gör det. Den långsiktiga ambitionen är att Vätterhems samtliga bostadsområden ska ha samma förvärvsfrekvens som snittet i kommunen.

Hyresgäst: är en fysisk person som har ett aktivt hyresavtal för en lägenhet hos Vätterhem idag.

Intresseanmälan: är en bekräftelse som visar att du är intresserad av en publicerad lägenhet.

Kund: är i detta regelverk såväl sökande som hyresgäster.

Lägenhetsförslag: är förslag som mejlas automatiskt från systemet. Du får ett lägenhetsförslag när en ledig lägenhet stämmer överens med de sökkriterier du angett i din ansökan. Ett lägenhetsförslag är inte detsamma som ett lägenhetserbjudande.

Make/maka/partner: avser personer som stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former och har gemensamt hushåll.

Mina sidor: är din kontaktyta med Vätterhem. När en sökande gör en ansökan får hen välja ett lösenord för att logga in på Mina sidor och kan där se sin ansökan. För hyresgäster är Mina sidor en portal till Vätterhem där man bland annat kan se sin förbrukning, sina avier och hitta sina kontaktpersoner.

Sökande: är en fysisk person som inte idag har ett aktivt avtal hos Vätterhem. Juridiska personer godtas inte som sökande.

Torget: är marknadsplatsen på webben där våra lediga lägenheter publiceras och tilldelning sker efter högsta köpoäng.

Torget Först till kvarn: är marknadsplatsen på webben där lägenheter tilldelas den som först anmäler intresse, förutsatt att hen uppfyller grund- och inkomstkraven.

Torget Lottning: är marknadsplatsen på webben där vi publicerar lediga lägenheter där du kan flytta in inom kort. Publicering är alltid på måndagar och onsdagar klockan 19:00 och intresseanmälan är öppen 24 timmar. Tilldelning sker genom att systemet lottar ut lägenheten bland de som anmält intresse, oavsett hur många köpoäng de har.

Vätterhems grundkrav: är de grundkrav som en sökande måste uppfylla för att få hyra en lägenhet hos Vätterhem.
Den sökande:

 • ska ha ett svenskt personnummer
 • ska vara myndig
 • ska uppfylla Vätterhems inkomstkrav enligt detta regelverk
 • får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar när vi tar en kreditupplysning
 • får inte ha några dåliga referenser