Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor för dig så att du enkelt ska kunna hitta den information du söker.

Att söka bostad

 • Du måste ha fyllt 16 år för att ställa dig i kö genom att fylla i ansökan om lägenhet. För att sedan få anmäla intresse för lägenhet (första steget för att ingå avtal) måste du vara 18 år.

 • Har du inget användarkonto hos oss, klickar du på ”Registrera dig i bostadskö” och följer instruktionerna. Har du ett konto men inte har aktiverat din bostadskö, loggar du in på Mina sidor och klickar sedan på knappen ”aktivera” under ”Mina profiler”. En ofullständig ansökan kan inte behandlas.

 • Ni måste båda två skapa varsin ansökan som ni sedan kopplar samman på Mina sidor. Längst ner på Mina sidor finner du ”Mina uppgifter”, klicka på ”ändra” och fyll sedan i medsökandes personnummer i rutan med samma rubrik.

 • 12 månader från det att du senast loggat in på Mina Sidor. Om du inte loggat in på Mina Sidor under en 12 månaders period kommer din ansökan och dina köpoäng att raderas.

 • Genom att logga in på Mina sidor, då kommer din ansökan att automatiskt att uppdateras. Du behöver bara logga in, systemet kommer då att förlänga din ansökan 12 månader framåt i tiden.

 • Ja, vi skickar en påminnelse till dig 14 dagar innan din ansökan plockas bort OM du har en registrerad e-postadress på Mina Sidor. E-postadressen måste såklart vara verifierad. Om du har kontaktsätt brev kommer du inte att få någon påminnelse skickad till dig. 

 • Ja, genom att logga in på Mina sidor och klicka på "Ändra" under rubriken "Mina profiler". 

 • Nej.

 • Det är antalet köpoäng som avgör vem som tilldelas våra lediga lägenheter oavsett om det är en intern eller extern kund. Hyresgäster som vill byta lägenhet ska därför aktivera sin bostadskö på Mina sidor, om detta inte redan gjorts. Hyresgäster skickar sedan intresseanmälningar på de lägenheter som de är intresserade av.

 • Du svarar alltid på ett erbjudande via Mina sidor, det räcker inte med att du lämnar ditt svar muntligen. Du måste själv logga in på Mina sidor och tacka ja eller nej. Behöver du hjälp med detta kontakta vår marknadsavdelning. Om du fått ett erbjudande finns detta på Mina Sidor under rubriken ”Mina ärenden” och fliken ”Erbjudanden”. Svarar gör du enkelt via rullmenyn under rubriken ”Svar”. Glöm inte att meddela om du kommer delta på visningen av lägenheten eller ej. Endast föranmälda deltagare kommer att få delta.  

 • Här publiceras alla lägenheter med undantag för vissa specifika lägenheter som istället publiceras på Lottning eller Först till kvarn. Lägenheter som publiceras på Torget fördelas alltid efter köpoäng.

 • Huvudregeln är att lägenheter publiceras på Torget. I vissa undantagsfall så som lägenheter med kort inflyttningstid t ex vid dödsfall m m, publiceras lägenheter på Lottning. Det omfattar omkring 3–5% av våra lediga lägenheter på ett år. Här publiceras lägenheter på måndagar och onsdagar kl 19:00. Lägenheten ligger publicerad i 24 timmar, därefter försvinner den från vår hemsida. Systemet kommer sedan att automatiskt lotta fram de personer som blir erbjudna lägenheten.

 • Om en lägenhet som legat på Lottning inte får någon intresseanmälan under publiceringstiden byter lägenheten marknadsplats till Först till kvarn. Detta innebär att de tre första personerna som gör en intresseanmälan på lägenheten får ett erbjudande om lägenhet. När tre personer gjort en intresseanmälan plockas annonsen bort från hemsidan. 

 • Har du en ansökan om lägenhet på avflyttningsdagen så har du kvar både lojalitetspoängen och eventuella ansökningspoäng så länge ansökan är aktiv. Har du ingen ansökan på avflyttningsdagen så försvinner lojalitetspoängen.

 • Nej, Vätterhem använder sig inte av borgensmän vid uthyrning av lägenheter. Personen som söker lägenhet ska ha ekonomi för den lägenhet som söks.

 • Nej. Den som står på avtalet är den som ska bo i lägenheten. Har du sökt lägenhet åt någon annan och du själv inte bor i lägenheten kommer avtalet att sägas upp.

 • Du loggar in på Mina sidor och aktiverar dig i bostadskön på nytt genom att klicka på "Aktivera" under rubriken "Mina profiler". 

 • När du skriver på ett avtal hos oss nollställs dina köpoäng och eventuella lojalitetspoäng.

 • Lojalitetspoängen gäller för att söka endast en bostad oavsett kö och kan inte användas när du söker en fordonsplats, ett förråd eller en smålokal.

Ekonomi

 • Anmälningar till autogiro aktiveras som tidigast på den andra hyran. Du ser på din avi om autogiro är aktivt.

 • Nej, du måste fylla i en ny ansökan om autogiro. Anmälningar till autogiro aktiveras som tidigast på den andra hyran. Du ser på din avi om autogiro är aktivt.

 • Autogiro dras den sista bankdagen i månaden. Om det saknas täckning när autogiro försöker dra beloppet sista bankdagen, görs ytterligare försök att dra beloppet, upp till tre gånger. Om det efter dessa, totalt fyra gånger, inte fungerat behöver du som hyresgäst göra en ”manuell” inbetalning.

 • Ja, det går förutsatt att du anmäler dig via din internetbank så att Vätterhem har din anmälan före avisering för nästa period.

 • Nej du måste välja ett av betalsätten.

 • Eftersom du har skrivit på ett hyresavtal är du skyldig att betala din hyra i tid oberoende om du fått avi eller inte. Om du behöver några uppgifter angående din avi, kontakta vår ekonomiavdelning via vår mejl. Varje avi har ett unikt OCR-nummer (referensnummer), anger du ett felaktigt OCR-nummer finns det risk att inbetalningen inte blir registrerad på rätt sätt hos Vätterhem.

 • Ja, det kan du. Är inte hyran betald i tid räknas det som att din hyresrätt är förbrukad och du riskerar att bli uppsagd.

 • Är hyran inte betald en vecka efter förfallodag sänds den vidare till Intrum som skickar ut ett inkassokrav via Kivra eller brev. Inkassokravkostnad och upplupen ränta*) tillkommer på hyresskulden (kapitalbelopp). Du ska betala totalsumman till Intrum enligt de uppgifter som står. Om du har fått inkassokrav, betala direkt till Intrum, ej till Vätterhem. Om du anser att det är felaktigt sänt till Intrum, kontakta vår ekonomiavdelning via vår mejl. Ha gärna ditt kundnummer samt inbetalningsdatum till Vätterhem till hands så att kontroll kan göras på smidigt sätt.

   

  *) Upplupen ränta är en ränta som beräknats med ledning av belopp, räntesats och den tid för vilken beräkningen gjorts. Ränta är allmänt priset på lån av pengar.

 • Efter att sista hyran är betald kommer en betalningsavi som gäller el- och vattenförbrukning. För dig som har denna debitering (kostnader för el- och/eller vatten betalas alltid två månader efteråt, vilket framgår på tidigare hyresavier). Dessa betalningsavier kommer i max två månader efter att du flyttat ut från lägenheten. Innan du flyttar, kolla så att din mailadress är uppdaterad så avierna kommer fram.

 • Vårt bankgironummer är 837-1023.

 • Hyran förfaller sista dagen i föregående månad, det vill säga att hyran för exempelvis februari månad betalas i slutet av januari månad. Har du autogiro är det sista bankdagen som gäller. Använder du andra överföringstjänster kan det ta några dagar före pengarna finns på vårt konto. Tänk på att alltid betala hyran i tid.

Avtalsfrågor

Andrahandsuthyrning

In- och utflyttning

 • När hyrestiden löpt ut ska du senast påföljande dag lämna lägenheten och senast kl 12:00 ha lämnat nycklarna på ditt förvaltningskontor. (Ex. om ditt avtal upphör den 31 mars ska nycklarna vara inlämnade senast den 1 april kl 12:00.) Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det istället ske nästa vardag.

 • Kommer du överens med hyresgästen som bor i lägenheten innan dig att flytta in tidigare så får du gärna göra det. Kom ihåg att Vätterhem inte skriver om några kontrakt. Eventuell el- och vattenförbrukning debiteras den som står på avtalet. Nycklar ska alltid hämtas och kvitteras på våra förvaltningskontor, även om du får någon nyckel direkt från den tidigare hyresgästen.

 • Besiktningen sker vanligtvis på avflyttningsdagen. Vill du ha förbesiktning, planerar att flytta ut tidigare, eller om du vill vara med på besiktningen, kan du ringa förvaltningskontoret och boka tid för besiktning.

   

 • Nycklar hämtas och lämnas på respektive områdes förvaltningskontor.

  Läs mer i vår folder Till dig som är på väg att flytta.

 • Lägenheterna visas av personal från ditt lokala förvaltningskontor.

 • Inflyttningsdagen är den dagen då ditt avtal börjar gälla, vanligtvis den första i månaden. Infaller dagen som ditt avtal börjar gälla på en helgdag, gäller första vardagen efter helgdag. Nycklarna kan du hämta tidigast kl 13.

Om lägenheten och området