• Vätterhem

TV-meddelande

Vätterhem kan skicka ut meddelanden via TV-portalen. Detta är en unik tjänst, utvecklad på uppdrag av Vätterhem, med syfte att underlätta spridning av information till hyresgästerna, samtidigt som den görs mer lättillgänglig att ta del av via en TV-portal i den egna TV:n. Meddelanden kan riktas direkt till en specifik lägenhet, trapphus eller område och avse exempelvis strömavbrott, renovering av badrum eller byte av spis. Meddelanden kan också vara av allmän karaktär som exempelvis inbjudan till Råslättsdagen, Öxnehagadagen eller annat spännande som händer i våra områden.

Hur går detta till?

Meddelandet skapas hos Vätterhem. När du ser på TV eller startar TV:n så kommer det upp en ”PopUp-ikon” i vänstra hörnet som visar att du har fått ett meddelande. (Siffran 4:a visar att det finns fyra meddelanden). Ikonen syns i rutan under tre minuter och återkommer efter en timme så länge du inte har läst meddelandet.

 

 

Hur läser man meddelandet?

Du hanterar meddelandet med hjälp av din fjärrkontroll enligt bilden nedan.

 

 

  1. MENU Här kommer du in i TV-portalens menysystem.
  2. OK Se rubriken av meddelandet direkt utan att gå in i portalen. Tryck OK två gånger så kommer du in i portalen och kan hantera meddelandet.
  3. Inne i portalen navigerar du i menyerna med hjälp av den ”inre ringen”. Menyvalen gör du genom att trycka på OK och backar tillbaka med BACK. 
  4. TV Om du vill tillbaka till TV-bilden trycker du bara på TV.
  5. BACK Släcker ”PopUp-ikonen” Meddelandet finns kvar i portalen.

 

Så här kan det se ut om du tryckt OK när ”PopUp-ikonen” visas.

 

 

Så här kan det se ut inne i portalen MEDDELANDEN.

 

 

Trycker du på OK så visas meddelandet och du kan då svara på en eventuell fråga. (JA/NEJ) 

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading