• Vätterhem

TV, Internet och telefoni

Vätterhem, tillsammans med Jönköpings Energi och företaget Kalejdo, erbjuder en helhetslösning för TV och boendetjänster. En öppen TV-plattform med stor valfrihet.

I din hyra ingår ett fast baspaket och några kanaler som du själv väljer från en av leverantörerna. Därutöver kan du – om du vill - köpa till kanaler.

I lägenheten finns en digitalbox för TV och en Wetternetbox för Internet och IP-telefoni. Dessa ägs av Jönköpings Energi och ingår, tillsammans med kablar och fjärrkontroll, i lägenhetens utrustning. Om box saknas när du flyttar in i din lägenhet kontaktar du ditt områdeskontor.