• Vätterhem

Trygghet och trivsel

Varje år utvärderas områdets trygghet och trivsel genom vår hyresgästenkät. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna prioritera de åtgärder som just du bedömer skapar trygghet och trivsel i ditt område.

 

När vi sedan planerar underhållet försöker vi skapa en boendemiljö där du som bor här känner trivsel och trygghet var du än befinner dig på området. Till exempel: Hur upplever du som boende tryggheten när du behöver gå ner i källaren på kvällen? Kan vi göra något för att minimera eventuellt obehag? Vår målsättning är att alltid ligga ett steg före och vara uppdaterade på åtgärder som gynnar dig som bor hos oss.

 

På Råslätt, Öxnehaga och Österängen finns det Områdesgrupper; ett nätverk där boende, Vätterhem och olika verksamheter som finns på området träffas. För att samverka om det som berör området. Där kan både trygghets- och trivselfrågor lyftas. Vi har även ett nära samarbete med närpolis och Securitas, för att fånga upp oroligheter och trender.

Trygga Grannar

Trygghet har alltid varit en högt prioriterad fråga hos Vätterhem. Under många år har vi på ett framgångsrikt sätt jobbat med trygghetshöjande åtgärder som följer Jönköpings kommuns handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Målsättningen är att alla ska känna sig trygga i sina bostäder och i området. Nu tar Vätterhem nästa steg och lanserar ”Trygga grannar” – ett koncept som syftar till att visa omtanke och civilkurage i situationer där hyresgäster känner oro för sina grannar. Satsningen är ett samarbete mellan Vätterhem, Polisen, Räddningstjänsten, Socialtjänsten, Kvinno- och tjejjouren, Hyresgästföreningen med flera. 

 

Samtlig personal på Vätterhem har fått utbildning i våld i nära relation och det har skapats interna rutiner för när vår personal ser, hör eller får reda på våld i hemmet. Konceptet med Trygga grannar har sitt ursprung från Huskurage (läs mer på www.huskurage.se) men har omarbetats något. Det uppmanar dig som bor hos oss och våra medarbetare att utifrån vissa rutiner engagera sig om man upplever att någon boende eller granne far illa på grund av våld i nära relationer.Representanter från av gruppen som utvecklat Trygga grannar

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading