HLU - påverka ditt lägenhetsunderhåll

På Vätterhem använder vi oss av HLU; Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Det betyder att du som hyresgäst i princip själv kan välja vilket år du vill ha underhåll i din lägenhet när det gäller målning och tapetsering, byte av golvmattor, slipning av parkett och byte av köksluckor. I hyran ingår underhåll av dessa åtgärder med bestämda årsintervall. Exempelvis målar och tapetserar vi vart tolfte år och byter golvmattor efter 20 år, men du kan välja att avstå underhåll när det är dags och istället få en hyresrabatt eller att tidigarelägga underhåll mot en kostnad.

Hösten innan det år det är dags för en underhållsåtgärd i din lägenhet får du ett skriftligt erbjudande om denna åtgärd. Tackar du ja till det utför vi åtgärden under nästkommande år. Tackar du nej får du en hyresrabatt som motsvarar årskostnaden för underhållsåtgärden. Du tackar bara nej ett år i taget. Tackar du nej får du automatiskt ett erbjudande om samma åtgärd året därpå.

 

Vill du ha underhåll tidigare än de bestämda intervallen? Det går bra. Du betalar då för de år som är kvar innan du skulle ha fått det utan kostnad. Om du tex  vill ha en ny golvmatta i ett rum där mattan är tio år får du betala halva kostnaden eftersom mattan egentligen ska bli 20 år innan vi byter den utan kostnad. Kontakta ditt förvaltningskontor för beställning av tidigarelagt underhåll.

Frågor och svar

Våra lägenheter tapetseras var tolfte år, golven byts var tjugonde år och köksluckorna byts var tjugofemte år. För att exempelvis se hur gamla dina tapeter är, kontaktar du ditt förvaltningskontor. När 12 år har gått sen senaste tapetsering skickas ett erbjudande ut om renovering nästkommande år (erbjudande skickas ut i november-december). Vill du byta tapeter tidigare än 12 år, finns ett restvärde du själv kan betala för att få tapetseringen tidigare. Restvärdet beräknas utifrån hur gamla tapeterna är.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading