• Vätterhem

Inflyttning

När du tecknat avtal på lägenhet får du en folder med information från oss. Där framgår var och när du kan kvittera ut nycklar till din lägenhet, men också information om din lägenhet och området, elavtal, TV-utbud med mera.

 

Tänk förresten på att ha hemförsäkring från första dagen!

 

Kort före din inflyttning får du mer lokal information från marknadsavdelningen, där det bland annat framgår vilka personer som är dina närmaste kontakter, öppet- och telefontider samt kontakternas telefonnummer.

 

I samband med inflyttning, eller kort därefter, får du också protokoll från avflyttning, där det framgår om något behöver repareras eller underhållas i lägenheten.

 

När du flyttar är det viktigt att göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till flera myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift. 

Frågor och svar

Inflyttningsdagen är den dagen då ditt avtal börjar gälla, vanligtvis den första i månaden. Infaller dagen som ditt avtal börjar gälla på en helgdag, gäller första vardagen efter helgdag. Nycklarna kan du hämta tidigast kl 13.

Kommer du överens med hyresgästen som bor i lägenheten innan dig att flytta in tidigare så får du gärna göra det. Kom ihåg att Vätterhem inte skriver om några kontrakt. Eventuell el- och vattenförbrukning debiteras den som står på avtalet. Nycklar ska alltid hämtas och kvitteras på våra förvaltningskontor, även om du får någon nyckel direkt från den tidigare hyresgästen.

Nycklar hämtas och lämnas på respektive områdes förvaltningskontor.

Läs mer i vår folder Till dig som är på väg att flytta.

Ja, under förutsättning att hen uppfyller Vätterhems grundkrav och har varit folkbokförd i lägenheten minst 3 år. Läs mer under avtalsparter i vårt uthyrningsregelverk. 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading