• Vätterhem

E-avi

E-avi innebär att du får hyresavin skickad till din mejladress i pdf-format. Det går inte att kombinera E-avi och E-faktura som betalsätt. För att anmäla dig till E-avi kontakta oss på 036-19 94 00 (knappval 2) eller ekonomi@vatterhem.se.

Frågor och svar

Vårt bankgironummer är 837-1023.

Eftersom du har skrivit på ett hyresavtal är du skyldig att betala din hyra i tid oberoende om du fått avi eller inte. Om du behöver några uppgifter angående din avi, kontakta vår ekonomiavdelning via vår mejl. Varje avi har ett unikt OCR-nummer (referensnummer), anger du ett felaktigt OCR-nummer finns det risk att inbetalningen inte blir registrerad på rätt sätt hos Vätterhem.

Hyran förfaller sista dagen i föregående månad, det vill säga att hyran för exempelvis februari månad betalas i slutet av januari månad. Har du autogiro är det sista bankdagen som gäller. Använder du andra överföringstjänster kan det ta några dagar före pengarna finns på vårt konto. Tänk på att alltid betala hyran i tid.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading