• Vätterhem

Delaktighet

Vi hoppas att du som hyresgäst vill och kan engagera dig för ett ännu bättre boende i din närmiljö. Dina synpunkter på allt som rör vår service och verksamhet är viktiga.

 

Ett sätt att engagera dig är via den lokala hyresgästföreningen eller i den lokala områdesgruppen som finns i våra områden. Du kan också vända dig direkt till våra bovärdar och förvaltare om du har synpunkter och idéer som du vill diskutera.

 

Vi arrangerar också mindre bostadsmöten där du har möjlighet att framföra dina synpunkter. Varje år gör vi en hyresgästenkät där du kan tycka till och ge förslag på vad du vill förbättra.

 

Vill du dra igång något projekt eller verksamhet ska du i första hand kontakta din förvaltare.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading