• Vätterhem

Engagera dig

Delaktighet

Vi hoppas att du som hyresgäst vill och kan engagera dig för ett ännu bättre boende i din närmiljö. Dina synpunkter på allt som rör vår service och verksamhet är viktiga.

 

Ett sätt att engagera dig är via den lokala hyresgästföreningen eller i den lokala områdesgruppen som finns i våra områden. Du kan också vända dig direkt till våra bovärdar och förvaltare om du har synpunkter och idéer som du vill diskutera.

 

Vi arrangerar också mindre bostadsmöten där du har möjlighet att framföra dina synpunkter. Varje år gör vi en hyresgästenkät där du kan tycka till och ge förslag på vad du vill förbättra.

 

Vill du dra igång något projekt eller verksamhet ska du i första hand kontakta din förvaltare.

  • Handslag.

Boinflytande

Det finns sedan länge ett boinflytandeavtal mellan Hyresgästföreningen och Vätterhem. Parterna har gemensamt arbetat med att se över och förnya avtalet under hösten 2018 och den 1 februari 2019 undertecknades det nya avtalet.

De övergripande målsättningarna med överenskommelsen är att:

  • ge alla hyresgäster möjlighet till inflytande och delaktighet i det egna boendet och den närliggande gemensamma miljön.
  • tillsammans med hyresgäster och andra aktörer, verksamma inom området, medverka till utveckling och trivsel.
  • använda och utveckla metoder som ger den enskilde inflytande över sin lägenhet, gemensamma anläggningar och stadsdelen som helhet.

Information om hur du som hyresgäst kan få mer delaktighet och inflytande i boendet i och med det nya Boinflytandeavtalet kommer under 2019. Ambitionen mellan parterna är att tydligare marknadsföra vilket Boinflytandearbete som görs för hyresgästerna hos Vätterhem.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading