• Vätterhem

Så här gör du om det börjar brinna

Rädda - Varna - Larma - Släck

Följ dessa instruktioner om en brand eller olycka uppstår:

Rädda: Det första steget är att rädda liv som är i uppenbar fara, men var noga med att inte utsätta dig själv för risker. Utrym lokalen, glöm inte att stänga dörrar och fönster efter dig - det fördröjer brandens förlopp och att den farliga röken sprider sig.  

 

Varna: Varna andra personer i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

Larma: När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

 

Släck: Sista steget är att försöka släcka elden. Det är mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa – utsätt dig inte för några onödiga risker.

Rädda – Varna – Larma – Släck framtagen av MSB

Filmen utgår från konceptet ”Rädda – Varna – Larma – Släck” och visar hur du ska agera vid de olika tidpunkterna vid en brand.

Brand på spisen

Om det börjar brinna på spisen är det viktigt att inte försöka släcka branden med vatten. Videon visar hur du ska gå till väga.

Brand i trapphus

Bränder kan starta på flera ställen. Om du upptäcker en brand i trapphuset är det viktigt att du stannar kvar i lägenheten
larmar och inväntar räddningstjänsten.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading