• Vätterhem
  • Vätterhem

Boinflytande

Var med och påverka din boendemiljö

Sedan många år finns ett samarbete mellan Vätterhem och Hyresgästföreningen i form av Boinflytandeavtal.

 

De övergripande målsättningarna med boinflytandeavtalet är:

 

  • Att ge alla hyresgäster möjlighet till inflytande och delaktighet i det egna boendet och den närliggande gemensamma miljön.
  • Att tillsammans med hyresgäster och andra aktörer, verksamma inom området medverka till utveckling och trivsel.
  • Att använda och utveckla metoder som ger den enskilde inflytande över sin lägenhet, gemensamma anläggningar och stadsdelen som helhet.

För Vätterhem är det viktigt att hyresgäster har en stor möjlighet att påverka sin boendemiljö och att medvetet arbeta med att fånga hyresgästers engagemang för bostadsområdet.

 

Här kan du läsa mer om hur Hyresgästföreningen arbetar med Boinflytande och om hur du kan ansöka om bidrag från Hyresgästfonden eller hyra lokal i ditt bostadsområde.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading