• Vätterhem

Uppsägning vid dödsfall

Information inför uppsägning av hyresavtalet p.g.a. dödsfall

 

Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte. Exempel: om godkänd skriftlig uppsägning inkommer från dödsboet under juni månad blir lägenheten uppsagd till sista juli. Vid senare uppsägning, än en månad från dödsfallet, gäller tre månaders uppsägningstid.

 

Kontakta Skatteverket för beställning av dödsfallsintyg och släktutredning. Av dessa framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten. Vi ställer krav på skriftlig uppsägning från samtliga dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan dock ge skriftlig fullmakt till någon av dödsbodelägarna. 

 

Dödsfallsintyg, släktutredning och eventuella fullmakter lämnas eller skickas tillsammans med uppsägningen till:

Vätterhem, Marknadsavdelningen, Box 443, 551 16  Jönköping

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading