• Vätterhem

Direktbyte

Ett direktbyte innebär att två hushåll byter bostad med varandra. Ditt lägenhetsavtal överlåts till en annan person i utbyte mot bytespartens lägenhetsavtal.

Du söker själv rätt på någon att byta lägenhet med. Det är inget krav att den du byter bostad med ska vara hyresgäst hos Vätterhem idag. Vi har dock som krav att den föreslagna personen ska vara registrerad i vår bostadskö och vara en godkänd kund enligt vår uthyrningsregelverk. 

 

När du hittat en person som vill byta lägenhet med dig fyller du i en ansökan där du talar om varför ni vill byta lägenhet. Ansökan om byte undertecknas även av eventuell make/maka/partner som inte står med på hyreskontraktet. Eventuella andra avtal som exempelvis fordonsplats, kolonilott, extra förråd, sägs upp automatiskt och ingår inte i bytet.

 

Handläggningstiden är mellan tre till sex veckor från det en komplett ansökan kommit till oss, därför kräver vi att ansökan lämnas in senast 2 månader innan bytet är tänkt att ske. Direktbyte sker tidigast en kalendermånad efter det att Vätterhem godkänt ansökan.

 

Regler vid direktbyte
Ett direktbyte måste alltid godkännas av berörda hyresvärdar. Om det inte finns beaktansvärda skäl till direktbytet kan Vätterhem neka det. Direktbyte medges inte under de första 12 månaderna från inflyttningsdatum. Bytet får inte ske innan nya hyresavtalen är påskrivna och klara.

 

För mer information om de regler som gäller vid direktbyte läs vidare i vårt regelverk för lägenheter under avsnittet direktbyte.

 

Besiktning
Vätterhem gör en förbesiktning av er lägenhet innan man beslutar om bytet. Eventuella skador skall åtgärdas av Vätterhems hyresgäst och godkännas av Vätterhem innan bytet. Alternativt ska skadorna godkännas för fakturering. Vid direktbyte gör Vätterhem ingen städbesiktning.

 

Ansökan 

Ansökan direktbyte (pdf)

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading