• Vätterhem

Andrahandsuthyrning

Tips när du ska hyra ut i andrahand 
Hyra ut i andrahand innebär att du tillfälligt blir hyresvärd till den du hyr ut till. För att överhuvudtaget få hyra ut i andrahand måste du ha tillstånd av Vätterhem. Du fyller i en ansökan där du talar om varför du ska hyra ut och till vem. Det är ditt ansvar att hitta ”rätt” hyresgäst.

 

Vätterhem har dock som krav att andrahandshyresgästen är registrerad i vår bostadskö. Tillstånd får du om du till exempel tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort. Din ansökan ska styrkas med intyg. Vår handläggningstid är upp till tre veckor. Lämna därför in ansökan i god tid.

 

Regler vid andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning är enbart tillåten under en tidsbegränsad period på maximalt två år. Vi godkänner högst ett år i taget. 

 

För mer information om de regler som gäller vid andrahandsuthyrning läs vidare i vårt regelverk för lägenheter under avsnittet andrahandsuthyrning

 

Skriv avtal

Vi rekommenderar att alltid skriva ett avtal (förtryckta finns att köpa i bokhandeln) där det klart framgår hyra, hyrestid och andra villkor. Ett skriftligt avtal är bra att ha för att undvika missförstånd och problem. Det finns regler för vilken hyra du får ta ut av ”din hyresgäst” – till exempel får du lägga till cirka 10-15 procent av ”vår” hyra om du hyr ut lägenheten möblerad.

 

Tänk också på att inte skriva längre bindningstid än du själv har i ditt eget avtal – normalt tre månader. Även om du vill hyra ut din lägenhet för ett helt år kan det vara dumt att från din sida binda upp dig ensidigt för så lång period.

 

Övrigt

  • Vi rekommenderar att du fortsätter att betala hyran direkt till oss och låter din hyresgäst betala till dig. Du ansvarar även under den period andrahandsuthyrningen pågår för att vi får in hyran.
  • Om du hyr ut din lägenhet med möbler – gör en inventarielista som båda undertecknar.
  • Du ansvarar också, gentemot Vätterhem, för vad som händer i lägenheten. Det gäller även eventuell skadegörelse. Är det ”fel” person som hyr av dig kan det bli kostsamt.
  • Tänk också på att alltid ha en adress, en e-postadress eller ett telefonnummer där vi kan nå dig under den tid du är borta.
  • Den du hyr ut till har ingen ”rätt” att överta din lägenhet den dag du flyttar. Vårt ordinarie kösystem för lägenhetstilldelning tillämpas.

 

Ansökan

Ansökan andrahandsuthyrning (pdf)

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading