Vill du översätta webbsidan?

Viktig krisinformation

 

Bästa hyresgäst

Det är med viss försiktig glädje som jag skriver till dig angående utvecklingen av pandemin. Vill vara tydlig med att pandemin inte på något sätt är över. Vi har fortsatt följa läget under de senaste veckorna och har inte sett några hinder för att fullfölja sista steget i vår avvecklingsplan av restriktioner. Från onsdagen den 16/3 har vi inte längre några restriktioner med anledning av pandemin. Detta innebär att vi återgår till ordinarie öppettider och service. Vi kommer fortsätta följa pandemins utveckling och är beredda på att återigen vidta åtgärder om läget skulle försämras.

Tyvärr skakas nu världen av kriget i Ukraina. Detta betyder att Vätterhems krisledningsarbete fortsätter. Vi kommer parallellt med bevakningen av pandemin även bevaka krigets eventuella följder och påverkan på vår verksamhet.

Vi har blivit kontaktade av flera av er hyresgäster med frågor om våra skyddsrum och om vilka regler som gäller kring dessa och har därför sammanställt en kort information:
• Det finns skyddsrum i många av Vätterhems fastigheter. Du kan leta upp närmaste skyddsrum på skyddsrumskartan på MSB:s hemsida (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).
• Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme. Dörren till skyddsrummet kommer att stå öppen, du kommer inte behöva nycklar eller taggar för att komma in. Även om skyddsrummet ligger i Vätterhems fastigheter, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset.
• Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med skyddssökande) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål.
• I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten i kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSB:s hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum.
• Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum ger skydd mot till exempel tryckvåg och splitter, gas, biologiska stridsmedel, brand och radioaktivitet. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till tre dygn.
• Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.
• Skyddsrum ska vara uppmärkta med en tydlig vit skylt märkt "skyddsrum".

För mer information se www.msb.se

Vi måste tyvärr också informera om att en av krigets konsekvenser har blivit att det är svårt att få tag i vitvaror och parkettgolv. Därför behöver vi begränsa möjligheten att byta fungerande vitvaror till nya under en period framöver, eftersom vi måste prioritera utbyte av icke fungerande vitvaror. Vad gäller parkettgolven kommer vi titta på alternativa lösningar.

Jag beklagar att det åter är omständigheter som begränsar vår service till er men vill att ni ska veta att vi hela tiden arbetar på alla sätt vi kan för att minimera påverkan för våra hyresgäster.

Som avslutning vill jag passa på att påminna om att vårt 80-årsjubileum nu är i gång. Kika in på vår hemsida för att se vad som är på gång. Just nu finns det teaterbiljetter till de som önskar. Hoppas att vi ses snart.

 


Raymond Paska, Vd Vätterhem