• Vätterhem

Vi vill skapa mötesplatser

Lokaler | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2017-03-16

Totalt disponerar Vätterhem över 100.000 m2 butiks- och kontorsytor i Jönköping. De rymmer butiker, skolor, barnomsorg, äldreboenden, vårdcentraler föreningslokaler och mycket mer. Christer Eidefjäll är ansvarig för affärslokaler på Vätterhem: – Vårt viktigaste uppdrag är att hyra ut och förvalta lägenheter. Vi ska sköta lägenheterna och miljöerna runt våra fastigheter så att hyresgästerna trivs. Men det räcker inte för att uppfatta sitt boende som ett hem för livet. Det behövs också mötesplatser, offentlig och kommersiell service i nära anslutning till boendet för att man ska trivas. Det tar vi sikte på när vi utvecklar affärslokalerna, berättar han.

Mest tydligt blir det såklart på Råslätt, Österängen och Öxnehaga som byggdes upp utifrån tanken att skapa en stad i staden.
– Då vände man centrumdelen inåt i området. Centrerade den och byggde parkeringsplatser runtom. Idag när stadsdelar byggs, eller förfinas tänker vi nästan lite tvärtom; att knyta ihop stadsdelar, ytor och människor snarare än att stänga in. En utveckling som man också kan se på de senaste årens förbättringar av centrumdelarna.
Österängens centrum var först ut och stod klart i början av 1960-talet. Öxnehaga i början av 1970-talet och Råslätt 1975.
– Både Österängen och Råslätt har ju karaktären med en riktig dragare (Willys) och sedan kompletterande butiker i olika omfattning. Öxnehaga centrum är ju inte byggt på samma sätt och är lite för litet för att bli den där riktiga centrala mötesplatsen. Men det vill vi ändra på genom att förstärka centrumkänslan.

Hållbart och socialt 
Flera förnyelseprojekt är på gång för de olika affärscentrumen under året. Alla med utgångspunkt att utveckla och förbättra servicen och skapa trygga mötesytor.
– Hållbarhet är en tydlig trend. Vi ser solenergi som en viktig komponent, liksom att skapa tillgänglighet för att ta sig till handeln via bra gång- och cykelvägar. Laddstolpar för elbilar, goda kommunikationer via buss och så vidare.
En annan komponent som ökar i betydelse är det sociala ansvaret.
– Som samhällsbyggare vill vi bidra till integrationen i våra områden. Därför är det väldigt roligt att se hur många av verksamheterna som växer fram som startas av människor från andra länder. Det kommer vi att fortsätta stimulera, säger Christer Eidefjäll.

 

Christer Eidefjäll, ansvarar för Vätterhems affärslokaler. Han ser många spännande utvecklingsprojekt för centrumområdena de kommande åren.

Visste du att…
… Totalt ryms 107 butiker och 56 verksamheter inom antingen äldreboende/skola/barnsomsorg i Vätterhems affärslokaler…
… Dessutom inryms 136 förenings- och möteslokaler.
… Varje vecka passar minst 25 000 kunder på Willys Österängen. 85 procent av de boende på Österängen besöker Willys minst en gång i veckan.
… Willys Råslätt har minst 15 000 kunder per vecka. Över 90 procent av alla Råslättsbor besöker Willys minst en gång i veckan.
… Öxnehaga vårdcentral har över 6 500 personer listade för vårdval. Motsvarande siffra för Råslätt Vårdcentral är 12 000 personer.
… Den vanligaste verksamheten i lokalerna har som uppgift att fixa våra kroppar på olika sätt - totalt sysslar över 25 verksamheter med antingen hår, hud, fot, naglar eller massage.
… Över 90 procent av våra hyresgäster har mindre än 1 000 m till livsmedelsbutik.


Aktuella förnyelseprojekt
RÅSLÄTT CENTRUM. En ny trappa ner mot torget och Stadsgården. Det kommer att skapa en ny mötesplats och förstärka torgkänslan samtidigt som vi bygger bort en smal och otrygg passage upp från busshållplatsen under byggnaden. Galleriagången kommer också att förnyas.

ÖXNEHAGA CENTRUM. Ombyggnad av torget med nya gång- och cykelstråk med stolpbelysning. Ny fasad på centrumbyggnaden och effektbelysning på denna. Pizzerian kommer att utöka sin verksamhet och gå mot en mer komplett restaurang. Café och restaurang kommer att få nya sittmöjligheter i din nya utemiljön.

ÖSTERÄNGEN. Flera nya verksamheter ska in under året. Först och främst ett gym på nedre plan. Sedan flyttar fiskbutiken till nya lokaler på övre plan. Diskussioner förs också för att etablera apotek och blomsterbutik. En flytt av biblioteket kommer också genomföras.

CITY. Vi ingår tillsammans med flera andra aktörer i en citygrupp som kommer att arbeta med att göra Smedjegatan mer attraktiv som shoppingstråk.

 

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB