• Vätterhem

Vi förstärker organisationen

- med ny hållbarhetsavdelning

Vätterhem informerar | 2016-09-01

Från 1 september tar Vätterhem ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor genom att etablera en ny hållbarhetsavdelning. Avdelningen kommer att arbeta med praktiska frågor kring integration, boinflytande och samverkan i bostadsområden, bland annat med målet att hjälpa till att stärka sysselsättningen i Vätterhems områden. Dessutom kommer avdelningen vara drivande i att systematisera arbetet med miljö, kvalitet och arbetsmiljö, samt arbeta med jämställdhetsintegrering inom Vätterhem.

”Syftet är att samla upp insatser som idag är utspridda och kraftsamla kring praktisk integration och en deltagarkultur. Som Jönköpings största bostadsbolag tar vi vårt ansvar och vill skapa mervärden för våra hyresgäster, våra medarbetare och för hela kommunen” säger Thorbjörn Hammerth, vd för Vätterhem.

Avdelningen ska fungera som en katalysator för arbetet inom Vätterhem – inspirera och skapa förutsättningar för företaget, medarbetare och hyresgäster att agera på ett ansvarsfullt och medvetet sätt.

Vätterhem har under lång tid kombinerat affärsmässighet med samhällsnytta. Mål och resultat följs upp årligen och redovisas sedan 2009 i företagets hållbarhetsrapport. Vätterhem tar nu nästa steg i hållbarhetsarbetet genom etableringen av den nya avdelningen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading