• Vätterhem

Vi blir mer tillgängliga

Hållbarhet Integration | 2018-01-19

Hos oss bor det ungefär 17 000 människor samtidigt som 160 personer arbetar för oss. Dess-utom har vi över 25 000 människor i vår bostadskö. Bland alla människor vi interagerar med finns det en rad olika behov och olika förutsättningar. Som kommunalt bostadsbolag vill vi vara tillgängliga för alla och därför har vi i samarbete med Handikappförbundet HSO genomfört en inventering över hur tillgängliga vi är, med fokus på våra receptioner och kontor.

Johan Steirud har varit med på invente­ringarna och menar att det är viktigt att arbeta med frågan. 
»Det skapar medvetenhet hos både personal och besökare, och frågan berör de allra flesta på något sätt.« 
I samhället i stort tycker Johan att det är ganska stor variation på hur det ser ut med tillgängligheten.

 

»Vi är ganska bra på att anpassa lokaler till rullstolsburna medan vi är sämre på att ta hänsyn till personer med andra typer av nedsättningar«

»Men det har absolut blivit bättre«, menar han.
I nya byggnationer finns det oftast bra tillgänglighet från början medan äldre fastigheter ligger lite efter« resonerar han och lägger till. »Det finns en bred okunskap i de här frågorna. Många tror att det kommer bli jättedyrt och krångligt men många åtgärder är gan­ska enkla att genomföra och faktiskt inte jättedyra heller.«

Efter en inventering lämnar HSO en åtgärdslista med förslag på både små och stora justeringar som vi kan göra för att bli bättre på att vara tillgäng­liga för alla. Vi ser att vi är ganska bra på att anpassa lokaler till rullstolsburna medan vi är sämre på att ta hänsyn till personer med andra typer av nedsätt­ningar. Några av de föreslagna åtgärder­na kommer vi genomföra direkt medan vi har med oss andra till framtida om­byggnationer och renoveringar.

Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading

Relaterade artiklar