• Vätterhem

Vätterhems Hållbarhetsplan - för hållbara stadsdelar

Hållbarhet | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2021-05-11


I takt med allt större krav från ägare, lagstiftning, samhällets och våra egna förväntningar blir det tydligt att vi måste ha en egen riktning. Vätterhem har sedan lång tid tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor, nu ger vi det ett tydligare sammanhang.

Vi har valt att kalla den Vätterhems Hållbarhetsplan. Planen bygger på att ta vidare de fina initiativ som vi redan gör, mäta effekter, följa upp och kommunicera. Planen har också en tydlig koppling till Agenda 2030 målen.

Välkommen att ta del av våra ambitioner!