• Vätterhem

Vätterhem vinner digitaliseringspris för bästa initiativ

Tävling Vätterhem informerar | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2021-09-06

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har i samarbete med Vätterhem utvecklat en digital tjänst som effektiviserar och underlättar arbetet med att upptäcka oriktiga hyresförhållanden. Nu prisas tjänsten, Matcha kontraktet, som är öppen för alla medlemmar att använda.

Stor tidsbesparing
I takt med att bristen på bostäder ökar blir det allt viktigare att hyresförhållanden är riktiga. Matcha kontraktet är en tidsbesparande tjänst som går ut på att hitta olika nyckeltal som indikerar på eventuella oriktiga hyresförhållanden. Numera görs en automatisk samkörning av Vätterhems hyreskontrakt och folkbokföringen, ett arbete som tidigare fick göras manuellt i två databaser. Eventuella avvikelser presenteras i en lista och fokus läggs nu i stället på att analysera och kontrollera vad som ligger bakom avvikelsen. Allt bygger på en öppen princip och förhoppningen är att fler bostadsbolag ska kunna bygga vidare på detta.

Etisk avvägning
Ambitionen med det nya hjälpmedlet är att granska alla kontraktsinnehavare vartannat år. Vätterhem har jobbat systematiskt med att avslöja oriktiga hyresförhållanden sedan 2018 och hittills har drygt 130 lägenheter återtagits.

” Även om det nu finns ett effektivare sätt att undersöka detta måste vi väga in de etiska aspekterna. Vätterhem är trots allt inget kontrollorgan”, säger Raymond Paska, Vd på Vätterhem.

Juryns motivering lyder
Vätterhem har genom Matcha kontraktet gett upphov till en tjänst baserad på öppen källkod som kan omsättas och vidareutvecklas av fler. Standardiserade funktioner och öppna tekniker som tex fastAPI motverkar inlåsning. Matcha kontraktet har på ett år tagit sig från ritbord till införande hos flera allmännyttor och ett fastighetssystem. Tänk stort – börja litet, var modig börja nu!

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading