• Vätterhem

Vätterhem vidtar åtgärder utifrån de nya rekommendationerna

Vätterhem informerar | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2020-11-06

På grund av nya rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Regionen och för att minska den ökade smittspridningen i Jönköping kommer Vätterhem från och med måndag 9/11 vidta följande åtgärder.

Besök och kommunikation

  • Alla kontor stängs för besök med undantag från akuta besök som måste bokas i förväg. Huvudkontoret är stängt sedan 5/11.
  • Öppettider för telefon och e-postkommunikation behålls och vi kommer att lägga ännu mer fokus på att vara tillgängliga.


In- och utflyttning

  • Inga lägenhetsvisningar utförs tills vidare utan sökande får tacka ja till lägenheten utan att först se den.
  • Besiktning vid utflytt sker som vanligt. För att minska risken för smittspridning ska besiktning utföras i lägenheten utan att hyresgästen är närvarande.


Felanmälan och reparationer

  • Vätterhems personal kommer att ha munskydd och engångshandskar vid alla lägenhetsbesök. För att minimera risken för smittspridning får du som hyresgäst inte vistas i lägenheten medan reparation pågår. Detta gäller vid alla besök från Vätterhems personal.
  • Om det inte är möjligt för dig som hyresgäst att lämna lägenheten utför vi endast åtgärder som av Vätterhem bedöms vara av akut karaktär.
  • Vätterhem kräver att alla entreprenörer arbetar efter framtagna skyddsnivåer.
  • Entreprenörer ska i möjligaste mån endast arbeta i tomma lägenheter. Undantag gäller större arbeten som tar längre tid än en arbetsdag t.ex. måleriarbeten. Då ska du som hyresgäst befinna dig i ett annat rum.
  • Vätterhem frågar alltid om alla i hushållet är friska och du som hyresgäst har rätt att tacka nej till arbeten som inte är akuta.
  • Vätterhem undviker att beställa nya entreprenörsarbeten så länge de åtstramade riktlinjerna gäller.


Tack för förståelse och att du visar hänsyn till såväl dina grannar som Vätterhems medarbetare.

Hälsningar Vätterhem

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading