• Vätterhem

Vätterhem vidareutvecklar Råslätt

– och vill att du ska hjälpa till!

Vätterhem informerar | Råslätt | 2017-01-16

Tre viktiga, parallella utvecklingsriktningar för Råslätt:

Ett.
Investeringarna i nya vårdcentralen (region Jönköpings län) och stimulans av nya bostäder (Jönköpings kommun).
– Det är investeringar som vi på Vätterhem välkomnar, men som vi egentligen inte är direkt involverade i. Konsekvensen för oss är att den gamla vårdcentralens lokaler blir lediga och kommer att upprustas för nya bostäder. Kanske trygghetsboende, student- eller ungdomsbostäder. Även lokalerna för folktandvården blir tomma. De kommer antingen att rivas eller rustas upp. På platsen ska det bli bostäder och lokaler för t ex föreningar, verksamheter, affärer och kontor.
– Till det här ser vi stora möjligheter att bygga nya bostäder. Inte för att förtäta Råslätt, det ska fortfarande var ett grönt område, men det finns ytor som skulle kunna bli intressanta för nya bostäder, t ex ovanpå befintliga garageytor. Där vill vi kunna komplettera med bostadsrätter och eget ägande. Vi kommer också att försöka köpa till mer mark som vi kan bygga på. Målet är att komplettera och skapa en mer varierarad stadsdel med blandade upplåtelseformer. Våra satsningar kommer också att sammanfalla med utvecklingen av Södra Munksjön, där vår ambition är att »koppla ihop« Råslätt med staden.

Två.
Renovering av befintliga fastigheter.
– Vi har en omfattande renoveringsplan för Råslätt som inbegriper fönster, tak och fasader. Renoveringen tar sikte på att ge Råslätt en modernare stadsbild. Kanske genom att låta glas ersätta vissa betongkonstruktioner i fasaderna. Det här är en viktig satsning och här vill vi att alla hyresgäster är med och påverkar, tycker till och ger uppslag till hur vi ska göra för att skapa en stadsbild på Råslätt som ni känner er hemma i. Och vi ska såklart göra det i sann Vätterhemanda som ger normala hyresnivåer där alla kan bo kvar. Inget annat gäller. Vätterhem har investerat för cirka en miljard kronor i Råslätt i samband med stamrenoveringen, bytet från el till fjärrvärme samt takrenoveringar och gårdsmiljöer utan att chockhöja några hyror. Denna inriktning ska fortsätta, säger Thorbjörn Hammerth.

Tre.
Råslätt ska bli en riktig »Ekostad« med integration som honnörsord. Satsningar på solceller, odlingar, gröna ytor, fordonspool med mera fortsätter.
–Det är hållbarhetsavdelningen på Vätterhem som ska driva dessa processer tillsammans med hyresgästerna som ger ett lärande från båda håll. I alla våra upphandlingar ska vi till exempel se till att matcha ihop de som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden med företag som är i behov av denna kompetens. Nyckelordet är tillsammans. Vätterhem, alla som bor på Råslätt, föreningar och organisationer ska dra åt samma håll. Och jobba vidare med de positiva processer och goda krafter som kännetecknar Råslätt.

Visionerna finns alltså. Nästa steg är att du som boende på Råslätt ska medverka och påverka: 

– I februari kommer du att bjudas in till ett stormöte. Där kommer vi att berättar mer och vill bjuda in till dialog om viktiga utvecklingsfrågor. Alla som bor på Råslätt ska känna att de är med i processen. För det är en rolig och enormt stimulerade tid vi har framför oss på Råslätt, avslutar Thorbjörn Hammerth.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading

Relaterade artiklar