• Vätterhem

Vätterhem tilldelas prestigefyllt hållbarhetspris

Miljö | 2015-04-28

Vätterhems arbete med att skapa den hållbara tvättstugan har belönats med SABO:s (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) hållbarhetspris. Motiveringen var bland annat »Vätterhem har ett spännande helhetstänkande kring tvätt, med tydligt fokus på hållbarhet. Med små medel och enkla lösningar har företaget åstadkommit energibesparingar med omtanke om hyresgästerna. Som kronan på verket har ett mangelrum omvandlats till klädbytarrum - en mötesplats till nytta för både hushållsekonomin och miljön.«

Det är i en fastighet på Österängen som den prisade tvättstugan finns. Arbetet har drivits som ett pilotprojekt inom ramen för Allmännyttans energisparkampanj.
-Vi har helt enkelt uppdaterat hela miljön kring tvättstugan och fokuserat på att skapa en öppen och härlig mötesplats, säger Torbjörn Lundgren, chef för energi- och miljöavdelningen på Vätterhem.
Resultatet är modern och energisnål tvätt- och torkavdelning med miljötänk och smarta lösningar som uppskattas av boende i fastigheten och samtidigt underlättar för hyresgästerna att leva och bo miljövänligt.


Stimulera återanvändning 
Gamla maskiner har bytts ut mot energisnål och snabb tvätt- och torkutrustning. Inomhusmiljön har förbättrats avsevärt och ventilationen har anpassats till de nya maskinerna och byggtekniska lösningarna. Rörelsestyrd belysning har installerats i hela källargången och källsortering har införts i tvättstugan. Källargångens väggar har målats om och pryds av positiva budskap och uppmaningar. Dessutom har alltså ett klädbytarrum inrättats - istället för att slänga gamla kläder i soptunnan, kan hyresgästerna lämna dessa i klädbytarrummet – någon annan i huset får användning för kläderna eller delar av dem.
-Vi har skapat en plats med sociala mervärden och möjligheter för hyresgästerna att agera på ett mindre miljöbelastande sätt, säger projektledaren Christina Odén.
Ett år efter renoveringen visar mätningarna att energiförbrukningen minskat med ca 30 procent per år, hyresgästerna verkar uppskatta tvättstugan och tvättar oftare.

-Vi har skapat en plats med sociala mervärden och möjligheter för hyresgästerna att agera på ett mindre miljöbelastande sätt

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading