• Vätterhem

Vätterhem tilldelas klimatpriset 2016

För mest framgångsrika klimatarbete i Jönköpings län

Miljö Hållbarhet | 2016-09-13

Vätterhems tilldelas klimatpriset 2016 för vårt överskådliga sätt att för hyresgästerna presentera deras el- och varmvattenförbrukning på TV-portalen.

Juryns motivering:
"Genom att synliggöra hushållens energi- och varmvattenförbrukning på ett lättillgängligt, innovativt och motiverande sätt ökar medvetenheten för en klimatsmart vardag. Satsningarna har minskat resursanvändningen och fortsätter berika många människor genom samtal om hållbarhet, där vardagen händer."

Klimatpriset är Klimatrådets pris och har sedan 2012 delats ut till den aktör inom Jönköpings län som bäst bidragit till visionen om att Jönköpings län ska producera mer energi än det förbrukar år 2050.

De som verkligen gör skillnad är våra hyresgäster som genom de hjälpmedel vi tillhandahåller bidrar till vårt framgångsrika arbete med energieffektiviseringar. Vi delar det här priset med alla våra fantastiska hyresgäster.

Sedan vi införde individuell mätning och debitering av el och varmvatten i våra fastigheter har varmvattenförbrukningen minskat med ca 25 % medan elförbrukningen minskat med ca 50 %.

 

 

 

Vi delar det här priset med alla våra fantastiska hyresgäster


Vätterhems teknikchef tar emot priset från vikarierande landshövding Annelie Wirtén.

Vätterhem var tillsammans med Sveaskog, Upptech och Cykelstaden Jönköping finalisterna till att vinna priset.