• Vätterhem

Vätterhem stödjer projekt om ökad sysselsättning bland kvinnor

Integration | 2019-03-22

Nu är det äntligen klart att Jönköping är en av de fem regioner i Sverige där projektet »Trappa upp« drar igång!

»Trappa upp« har som mål att öka sysselsättning och företagande bland utrikesfödda kvinnor. Stort fokus ligger på att starta igång ett kooperativt företag enligt det redan etablerade Yalla-trappans koncept. Coompanion Jönköpings län kommer att driva projektet i samverkan med Yalla-trappan, Vätterhem, Jönköpings kommun, Arbetsförmedlingen och en rad andra aktörer. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Välkommen att kontakta Rebecka på Coompanion Jönköpings län för mer information, rebecka.hoxhafrohm@coompanion.se

»TRAPPA UPP har som mål att öka sysselsättning och företagande bland utrikesfödda kvinnor.«

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading