• Vätterhem

Vätterhem laddar för framtiden

Vätterhem informerar Hållbarhet Miljö | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2021-05-26

Intresset för elbilar ökar. Med det vill fler kunna ladda sina fordon i närheten av sin bostad. Vi har precis installerat 60 nya laddstolpar och har nu totalt över 90 laddpunkter på våra områden. Vi kommer att bygga ut i takt med att efterfrågan ökar.

Idag finns omkring 215 000 laddbara fordon i Sverige. 2030 räknar man med att den siffran är 2,5 miljoner. Tillväxten det senaste året är hela 81 procent. I Jönköpings län finns strax över 5 000 laddbara bilar.
– Vi vill ju möjliggöra för fler att köpa elbil. Du måste ju ha möjlighet för laddning vid din bostad om det ska vara ett alternativ, säger Afrim Alijevski, elansvarig på Vätterhem.

Centrum, Råslätt, Österängen och Öxnehaga och alla nyproduktioner har fått nya laddare de senaste månaderna.

Inga fasta platser
En tanke om framtida utbyggnad har varit central:
– Vi vill bygga ett system som håller även när vi har 50 procent av platserna med laddstolpar. Då har vi landat i att det är bra att inte ha fasta platser utan att du bara får använda laddplatsen när du har sladden i och laddar, berättar Tommy Johannesson, i skrivande stund vd på Vätterhem.

Idag är infrastrukturen och kapaciteten i elnätet på Vätterhems områden mer än tillräcklig.
– Men i framtiden när det kommer bli fler laddare finns det vissa begränsningar i vad fastigheterna klarar av utan att behöva dra nya ledningar. Vi har kapacitet i elnätet för behovet nu och för en viss ökning, säger Afrim.

Teckna avtal – börja ladda direkt
Grunden för att få använda laddplatserna är att du är elbilsägare och hyresgäst hos Vätterhem.
– Kontakta ditt förvaltningskontor för att teckna avtal. Då får du tillgång till en tag som gör att du kan använda alla laddare på ditt område. Och vi tecknar aldrig fler avtal än det finns laddare. Månadskostnaden för tagen och din förbrukade el hamnar på din hyresavi. Smidigt och överblickbart, säger Tommy.

En viktig information för alla som parkerar på Vätterhems parkeringar är dels att du även med elbil fortsatt måste betala ordinarie parkeringsavgift. Och för alla utan elbil är det viktigt att INTE parkera på laddplatserna.
– Skylten som finns är faktiskt tvingande. Det kan bli böter om du ställer dig på laddplatserna utan att ha elbil, berättar Tommy Johannesson.

Så här skriver Transportstyrelsen om skyltens innebörd:
»På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra fordon får inte stannas annat än för på- eller avstigning.«

Vätterhems områdesladdare - så funkar det

Hur får jag tillgång till laddare?
Kontakta ditt förvaltningskontor så skrivs ett kontrakt och du erhåller en RFID-tag som du startar laddboxen med. Det kommer alltid på varje bostadsområde finnas fler laddstolpar än antalet tecknade kontrakt. Endast de som har kvitterat ut en RFID-tag kan starta laddboxen.

Kostnad
Tillgång till laddbox kostar 100 kr per månad för laddstolpar på parkeringsplatser eller p-hus där man INTE har en fast plats. I garage eller på p-platser där man hyr en fast plats är kostnaden 150 kr/månad. Då är laddboxen endast tillgänglig för hyresgästen som hyr platsen. Kostnad för förbrukad el är f.n. 1,25 kr/kWh. Kostnad för el och den fasta avgiften kommer som ett tillägg på hyresavin. Observera att du även ska erlägga områdets ordinarie parkeringsavgift.

Parkering på elbilsplatser
Det är inte tillåtet att använda en parkeringsplats som är utrustad med laddstolpe eller laddbox för icke laddbara bilar. Endast elbilar eller laddhybridbilar med inkopplad laddkabel är tillåtna att använda dessa platser. Kontrollavgifter kommer att utfärdas för icke behöriga bilar som parkerar på dessa platser.

Elbilsladdning till besökare
De laddstolpar som Vätterhem har installerat är endast ämnade till Vättehems hyresgäster och anställda på Vätterhem. Endast de som har tecknat kontrakt och erhållit en RFID-bricka kan starta laddning. Besökande till de olika områdena hänvisas till laddmöjligheter på annat håll. På Råslätt centrum och Österängen centrum finns laddboxar som drivs av Jönköping Energi som är öppna för alla. Likaså på ett flertal ställen i Jönköpings centrum.

Laddbox
Laddboxarna är inte utrustade med kabel som ska anslutas mellan bil och laddbox. Användare ska själva använda sin egen kabel. Uttaget i boxen är av sk Typ 2. Om bilen är utrustad med trefasladdare levererar laddboxen ström i trefas. Om bilen har enfasladdare levererar boxen ström i enfas. Laddning med trefas går i princip tre gånger snabbare än enfas.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading