• Vätterhem

Vätterhem kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standard

Hållbarhet | 2015-08-10

Vätterhems ledningssystem är nu kvalitets- och miljöcertifierat enligt de internationella standarderna ISO-9001 och ISO-14001. Certifieringen bidrar bland annat till ökad hyresgäst fokus och minskad miljöpåverkan.

Ledningssystemet tillför stor nytta för företaget i arbetet med att uppnå ständiga kvalitetsförbättringar.
-Det utgör ett viktigt stöd för oss i arbetet med att följa upp och leda verksamheten. Framför allt att fokusera på att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt – något som gagnar våra hyresgäster i allra högsta grad, säger Tommy Johannesson, förvaltningschef på Vätterhem.

-Certifieringen är ett bevis på att vi har en systematisk metod för att utveckla våra processer och arbetssätt för ständiga förbättringar.

Ständiga förbättringar
Under certifieringsrevisionen kunde revisorn konstatera att Vätterhem har ett väl underbyggt ledningssystem och uppvisar en god kunskap och ett gott engagemang i verksamheten för utveckling och drift av ledningssystemsfrågorna, både på strategisk och operativ nivå.
-Certifieringen är ett bevis på att vi har en systematisk metod för att utveckla våra processer och arbetssätt för ständiga förbättringar. Vi är väldigt stolta över certifieringen och jobbar nu vidare med att använda systemet och utveckla det så det stödjer vårt förbättringsarbete så bra som möjligt, säger Thorbjörn Hammerth, VD på Vätterhem.

Ett långsiktigt arbete 
Certifieringsarbetet påbörjades under 2012, men Vätterhem har en lång erfarenhet av systematiskt kvalitets- och miljöarbete. Vid sidan av de årliga hyres gästundersökningarna har Vätterhem varit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 1998 och bedrivit ett framgångsrikt och systematiskt miljöarbete med tydligt fokus på mätbara mål och resultatuppföljning. Allt detta tillsammans med en engagerad och delaktig organisation har skapat goda förutsättningar för att bli ISO- certifierade.

Christina Odén - Vätterhem

Skrivet av: Christina Odén

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading