• Vätterhem

Vätterhem gör sitt tredje bästa resultat någonsin

Vätterhem informerar | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2021-02-25

Trots pandemins tuffa utmaningar och ökade kostnader i samband med stöttning till våra näringsidkare, inköp av skyddsutrustning, ökad kommunikation, SommarKRAFT, nattvandringar med mera gör Vätterhem en vinst på 111,7 mkr under 2020.


Kostnadseffektiv organisation

Tack vare en smart modell med egen regi, decentraliserat ansvar och en kostnadseffektiv organisation har de senaste sex åren genererat ett resultat på 700 mkr. Årets resultat efter finansiella poster landar på 111,7 mkr vilket är bolagets tredje bästa någonsin.

Bra resultat leder till låga hyreshöjningar
Ett av skälen till det goda resultatet är fortsatt låga räntekostnader, ett starkt fokus på kostnadseffektivitet och att Vätterhem gör mycket i egen regi med kompetenta medarbetare. Resultatet har kunnat lyftas trots ytterst måttfulla hyreshöjningar på strax över en procent i genomsnitt de senaste sex åren.

»Bolaget är idag ytterst välskött och har både kunnat samla i ladorna och satsa framåt. De närmaste tre, fyra åren ser också väldigt starka ut med måttfulla hyreshöjningar och stora renoveringar som gagnar våra hyresgäster«, säger Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem.


Fortsatt höga investeringar

Under året har Vätterhem investerat för 450 mkr i Jönköping. För närvarande är 126 bostäder i produktion och i 61 nyproducerade lägenheter sker inflyttning under våren 2021. Investeringsnivån bedöms fortsätta de närmaste åren.

Vätterhems resultatutveckling
2015: 163,8 mkr
2016: 99,9 mkr
2017: 114,9 mkr
2018: 105,8 mkr
2019: 110,2 mkr
2020: 111,7 mkr

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading