• Vätterhem

Vätterhem gör ett kanonresultat

Vätterhem informerar | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2020-02-24

Vätterhems resultat för 2019 blev 110 mkr vilket är ett av bolagets bästa resultat någonsin. För femte året i rad har Vätterhem uppnått en vinst på över 100 mkr vilket medför en fördubbling av det egna kapitalet till 900 mkr. Vinsterna används för att bygga nya bostäder och begränsa lånen. Bolagets fastighetsvärde uppgår numera till cirka 9 miljarder SKR.

Skälet till det goda resultatet är fortsatt låga räntekostnader, ett starkt fokus på kostnadseffektivitet och att Vätterhem gör mycket i egen regi med kompetenta medarbetare. Resultatet har kunnat lyftas trots ytterst måttfulla hyreshöjningar på strax över en procent i genomsnitt de senaste fem åren.

Under året har Vätterhem investerat för 429 mkr i Jönköping. För närvarande är 190 bostäder i produktion och cirka 270 bostäder påbörjas under 2020. Investeringsnivån bedöms fortsätta de närmaste fem åren.


Foto: Mats Andersson Concret

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading