• Vätterhem

Vätterhem går med i CSR Småland

Vätterhem medlem i nätverk för hållbarhet

Miljö Hållbarhet | 2016-11-08

Vätterhem är bland de första företagen som går med i det nystartade CSR Småland - en ideell förening som arbetar för att företag ska ta sitt sociala och ekologiska ansvar.

”Vi ser ett stort värde i att ha utbyte med andra aktörer kring hållbarhetsfrågor. Som kommunens största bostadsbolag har vi ett stort samhällsansvar att tillsammans med andra intressenter skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i staden” säger Vätterhems hållbarhetschef Christina Odén. 

Vätterhem har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete och har hållbarhetsrapporterat sedan 2009 enligt en europeisk modell för bostadsföretag. Sedan 1 september har Vätterhem även inrättat en hållbarhetsavdelning där vi driver och utvecklar ett strukturerat och strategiskt arbete med frågor som ryms inom begreppet hållbarhet, d.v.s. integration och boinflytande, miljö och kvalitet, arbetsmiljö och jämlikhet.

Den 1 december står Vätterhem värd för CSR Smålands första studiebesök, där medlemmarna kommer utbyta erfarenheter med varandra.  

"Det egna hemmet och närmiljön har central betydelse i människors liv. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och lösningar på vardagliga utmaningar som kan bidra till en mer hållbar stadsdelsutveckling” säger Christina Odén. 

Vi ser ett stort värde i att ha utbyte med andra aktörer kring hållbarhetsfrågor. Som kommunens största bostadsbolag har vi ett stort samhällsansvar att tillsammans med andra intressenter skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i staden
Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil