• Vätterhem

Vätterhem fortsätter mot topplistan

Vätterhem informerar Medarbetare | 2017-11-23

Resultatet från 2017 års medarbetarenkät är nu sammanställda. De övergripande resultaten är positiva och medarbetarnöjdheten uppgår till 80 %. Svarsfrekvensen låg denna gång på hela 93 % vilket är mycket bra.

Resultatet från den årliga medarbetarenkäten är sammanställt och hela 86 % upplever att Vätterhem är en mycket bra arbetsplats. Vi ökar i princip på alla punkter på ett jämt sätt och tar stora kliv inom respekt och rättvisa.

- Vi ligger skyhögt över sverigesnittet och dessutom har vi kört förbi fastighetssnittet. Extra roligt i denna undersökning är Öxnehaga. Öxnehaga har haft ett ledarskapsskifte och låg på nästan 90 procent i förra mätningen. Det som skett är att Öxnehaga ökat ännu mer, till 92 procent. Även Råslätt har haft en rekordutveckling och ökat med 10 procent till 78 procent, säger Thorbjörn Hammerth vd på Vätterhem.

Höga mål och utvecklingsområden
Vi på Vätterhem har högt uppsatta mål och vill nå 90 % medarbetarnöjdhet 2023. Vårt förbättringsarbete fortsätter och undersökningsresultatet visade områden där det finns utrymme för förbättring. Det handlar bland annat om ledarskap, att inte favorisera, att ha god tillgänglighet, att lyssna på medarbetare och att erbjuda en god personlig utveckling med mera.

- Det finns naturligtvis också utvecklingsområden. Vi kommer därför jobba noggrant med specifika handlingsplaner för respektive delar och ha öppna diskussioner kring brister och förbättringar, säger Thorbjörn Hammerth vd på Vätterhem.

- Under de kommande veckorna ska materialet analyseras och handlingsplaner kommer att upprättas. HR-avdelningen kommer att anordna workshops för alla medarbetare där resultat och förbättringsförslag kommer att diskuteras, säger Sarah Laago HR Generalist på Vätterhem.

Fakta om medarbetarenkäten

Medarbetarundersökningen Great Place to Work (GPTW) är världens största arbetsplatsundersökning och genomför 12 miljoner enkäter världen över. Detta är tredje gången Vätterhem mäter med detta system. Vill du veta mer om undersökningen läs mer på greatplacetowork.se.