• Vätterhem

Vätterhem backar upp Råslätt och våra andra stadsdelar

Renovering och utveckling Vätterhem informerar | Råslätt | 2020-10-01

Långsiktigt arbete med stor lokal närvaro, årligt underhåll, satsning på integration och föreningsliv är en självklarhet i samtliga av Vätterhems stadsdelar. Det är bland annat tack vare detta som Vätterhem tydligt kan se att siffrorna pekar åt rätt håll för Råslätt.

Sysselsättning, inkomst och utbildning ökar
Bland de 5 500 hyresgästerna som bor i stadsdelen ser vi en stadig ökning när det gäller sysselsättningsgrad, disponibel inkomst och utbildningsnivå. Även klyftorna mellan Råslätt och Jönköping minskar, allt enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Stor trivsel och trygghet bland hyresgästerna
Över 90% som deltog i Vätterhems hyresgästenkät från AktivBo 2019 angav att de trivs i sin stadsdel. Branschmedelvärdet i Sverige är 75,8%. När det gäller personlig trygghet under kvällar i utsatta områden ligger Råslätt i topp med marginal. Attraktiviteten framkommer när vi tittar på bostadskön. Idag finns det inga lediga lägenheter och omflyttningen är låg. I snitt krävs 2900 köpoäng för att få en lägenhet på Råslätt vilket motsvarar fyra års väntetid.

Lokal närvaro
Förvaltningen på Råslätt består av ca 50 medarbetare och många hyresgäster hör av sig med frågor som inte bara rör själva boendet, de anförtror sig gärna till sin bovärd. Detta gör att vi kan snappa upp information redan tidigt och utifrån detta förekomma och öka tryggheten ytterligare.

Satsning på underhåll
De senaste tio åren har Vätterhem lagt 60 Mkr varje år i underhåll och bland annat har hela Råslätt stamrenoverats. Vi har konverterat eluppvärmda lägenheter till fjärrvärme, genomfört takrenoveringar och installerat solceller. Vätterhems studentcampus har nyligen rustats upp med bland annat moderniserade fasader, nya fönster, balkonger och trapphusentréer. I höst byggs ett nytt resecentrum i Råslätt för elbussar.

 

Källa Statistikmyndigheten SCB

  • Utbildning, sysselsättning, inkomster går åt rätt håll. Skillnaderna mellan Råslätt och Jönköping minskar.
  • Nästan 15% har disponibel inkomst över 300 000.
  • 15% av totalen har eftergymnasial utbildning.
  • 61,1% förvärvsarbetande. 67,8% män och 53,8% kvinnor.


Källa AktivBo*

  • Trygghetsindex i utsatta områden: Branschmedelvärde 72,3%, Högst resultat 84,5%, Råslätt 84,2%.
  • Serviceindex i utsatta områden: Branschmedelvärde 81,6%, Råslätt 88%.
  • Personlig trygghet kvällar i utsatta områden: Branschmedelvärde 65,7%, Högst resultat 81,4%, Råslätt 82,3%.
  • Attraktivitet i jämförelse med andra utsatta områden: Branschmedelvärde 73,6%, Råslätt 87,9%.
  • Trivsel i stadsdelen: Branschmedelvärde 75,8%, Råslätt 90,4 %.

*Bygger på svar från enkäten 2019, svar från 638 hyresgäster på Råslätt. Hälften av hushållen tillfrågas.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading