• Vätterhem

Vätterhem antar klimatutmaning

Vätterhem informerar | 2018-11-15

Vätterhem antar SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) klimatutmaning om ett fossilfritt bolag och minskad energianvändning fram till 2030.

2008 anslöt sig Vätterhem till Skåneinitiativet, ett frivilligt energisparmål från SABO. Utmaningen var att minska energianvändningen med 20 procent fram till år 2016. Vid målgången hade Vätterhem minskat den totala energianvändningen med 20,6 procent. 

Nu antar Vätterhem SABOs klimatutmaning. Bolagen som går med ska arbeta för att uppnå två övergripande mål. En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

− Där är vi senast 2023. I dag är vi i princip fossilfria med undantag från några traktorer, säger Thorbjörn Hammerth. 

Stefan Attefall och Thorbjörn Hammerth visar upp avsiktsförklaringen. 

Mer information om Allmännyttans klimatinitiativ hittar du på SABOs hemsida.