• Vätterhem

Var dags Vätterhem - Ledningsgruppen

Vätterhems supertolva stakar ut riktningen

Medarbetare | 2021-08-19

En gång varannan vecka samlas Vätterhems nybildade och utökade ledningsgrupp för digitalt möte. En riktig supertolva med tillsammans över 100 år förankrad Vätterhemsanda och tydligt framtidsfokus, säger vd Raymond Paska.

Under våren har som bekant såväl vd Thorbjörn Hammerth och vice vd och Förvaltningschef Tommy Johannesson slutat på Vätterhem.
– Givetvis två stora Vätterhemshjärtan som man inte ersätter så enkelt. Men vi har valt att under rekryteringsperioden av en ny vd utöka ledningsgruppen så att vi nu är tolv personer. Förvaltningscheferna ingår nu till exempel som adjungerade för att ge direkta kontaktvägar, förklarar Paska.

Även HR, ekonomi och inköp är representerade i ledningsgruppen.
– Jag har suttit längst i ledningsgruppen av oss nu och jag kan bara säga att vårens arbete har varit väldigt effektivt. Med en tydlig plan och med alla våra olika specialistfunktioner blir det riktigt bra. Då ska man dessutom tänka på att alla möten har skett digitalt, men vi har hittat en bra modell där, säger Henrik Möller.

»Daniel ser tydliga likheter med ett väl sammansatt fotbollslag.«

Strategiskt och operativt
Dan Johansson, Förvaltningschef på Österängen uppskattar att få bidra:
– Förvaltningen är ju kärnverksamheten. Det ger perspektiv att höra från alla områden och vissa frågor gynnas av att bearbetas på ett övergripande plan.

Annika Wikström, Förvaltningschef på Råslätt håller med:
– En bredare palett innebär att vi kan få in fler synsätt. Lärorikt för alla, säger hon.

Förutom de regelbundna mötena är såklart arbetet i ledningsgruppen hela tiden närvarande för det här gänget.
– Det går inte riktigt att säga att nu jobbar jag med ledningsgruppsfrågor och nu jobbar jag med marknads- och uthyrningsfrågor. De går in i varandra hela tiden. Och så ska det vara – frågor som kommer upp på de olika avdelningarna ska ju flyttas uppåt vid behov. Det känns som att vi verkligen lyckas scanna av alla verksamhetens behov på ett bra sätt med den här arbetsmodellen, säger Jonas Ahlstedt, tf Marknads- och uthyrningschef.

– Och på motsvarande sätt kommer besluten tillbaka snabbt till organisationen. Balansen mellan strategiska och mer långsiktiga beslut och de mer operativa besluten för vardagen blir väldig bra, säger Hanna Törnqvist, Hållbarhetschef.

Daniel Gustavsson, Ekonomichef, ser så här i EM-tider tydliga likheter med ett väl sammansatt fotbollslag:
– Att det är en förhållandevis stor grupp förstärker bara lagkänslan. Alla får chansen att bidra utifrån sina  specialistområden. Laget framför jaget betonas, och det är tydligt hur alla kämpar för »klubbmärket«.


David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB