• Vätterhem

Var dags Vätterhem - IT

IT-avdelningen är navet i digitaliseringsresan

Medarbetare | 2021-11-29

IT-teknikern Kim Aspenberg och systemutvecklaren Marcus Perhamn plockar med sig utrustningen från bilen. Ner i källaren på huset börjar jakten på det försvunna teknikrummet. – Haha, ja så kan man kanske se det. Det brukar finnas en viss logik i var våra driftswitchar sitter. Men inte alltid. Vi är noga med att märka ut vilken dörr det är tills nästa gång, berättar Kim.

Väl inne i teknikrummet byts driftswitchen snabbt.
– Den här används bland annat för att styra och skicka information från fastighetens olika system, ventilation, solceller, låssystem, de nya automatiska postboxarna till exempel. Det är en del i det löpande underhållet att byta ut dem till en modernare modell då och då, förklarar Marcus.

Arbetet i källaren på Råslätt är ett exempel på när IT-avdelningar arbetar praktiskt. På hemmakontoret hos IT-chef Johan Hageltorn pågår helt annat IT-arbete:
– Mina arbetsdagar handlar till stor del om möten och kontakt med medarbetare och våra olika avdelningar. Jag försöker se till att vi jobbar efter en struktur och helhet i det digitala pusslet. Det roliga är att mitt arbete de senaste åren gått från mer »tekniska IT-frågor« till mer allmänna digitaliseringsfrågor och -projekt. Mer vardagspraktiskt och närmare medarbetaren, kan man säga.

Förenkla och förbättra
Patrik Jigblad är systemutvecklare och har just denna dag den för honom lite ovanliga arbetsuppgiften att koppla ur den gamla telefonväxeln på huvudkontoret.
– Mina viktigaste arbetsuppgifter annars är övergripande koll på våra system, och ibland gör jag vissa djupdykningar, till exempel i e-fakturahanteringen. Jag hanterar även en del felrapporter från verksamheten mot vår fastighetssystemleverantör.

Ett annat av Patriks huvudområden är säkerhetsfrågor:
– Jag försöker höja medvetenheten kring IT-säkerhet inom organisationen. Det är ju en naturlig och viktig del i digitaliseringsarbetet. När väl telefonväxeln är urkopplad väntar ett stort och aktuellt projekt på Patriks skrivbord; Vätterhems nya intranät.
– Utgångspunkten för det arbetet är att förenkla och förbättra vardagen för våra kollegor, säger han.

IT-mognad som imponerar
Tillbaka hos Johan som betonar vikten av att IT-avdelningen kommer in tidigt i Vätterhems utvecklingsprojekt.
– Ett bra exempel är att många av de produkter vi köper; t ex lås- och passagesystem, leveransboxar och solceller levereras idag med tillhörande IT-system. Då måste vi vara med tidigt och se så att dessa system passar med Vätterhems plattform för att fungera på ett säkert och snabbt sätt.

Hur har pandemin påverkat ert arbete på IT?
– Pandemin är negativ och otäck i sig, men ur ett IT-perspektiv har pandemin och hemarbetet faktiskt visat på en positiv effekt. Mer eller mindre över en natt fick vi en betydligt högre »IT-mognad« och förståelse för digitala tjänster och nya arbetssätt såsom till exempel digitala möten. Jag är imponerad över hur medarbetarna hanterat tekniken och tillhörande program.

Variationen stor
För IT-avdelningen innebar restriktionerna med hemarbete bråda dagar:
– När alla helt plötsligt skulle börja jobba hemma fick vi lägga mycket tid på att se till att alla fick rätt prylar hemma samtidigt som tekniken behövde fungera. Här känner jag ändå att vi gjorde ett bra jobb och det var förvånansvärt lite problem som uppstod när allt väl var på plats. Det tror jag vi kan tacka den utveckling av vår IT-miljö som vi gjort innan pandemin, säger Kim.

Båda han och Marcus framhåller variationen i arbetet som en härlig utmaning:
– Ena dagen sitter du och installerar nya datorer till nya medarbetare, nästa är du ute på något område och byter en driftswitch som strular, för att den tredje dagen sitta med att integrera elbilsladdning för debitering, säger Marcus.

Bred samverkan
Vi ber Johan på hemmakontoret att lista några viktiga projekt där IT bidragit till utveckling av Vätterhem i stort. Han hittar snabbt flera, en lång lista där han till slut väljer:
– Införandet av nytt Marknadssystem som möjliggör en samlad och enklare hantering av vår bostadskö, publicera lägenheter för uthyrning, avtalsskrivning samt kundkommunikation via Mina Sidor och Bostadsappen är väldigt viktigt för oss. Men också nytt system via mobilapp för hantering av serviceorder som numera uppgår till ca 30 000 st per år. Samma system används även vid besiktning. Och något som blir tydligt för hyresgästerna är övergången från pappersavier till enbart digitala hyresavier. Alla tre projekten är också bra exempel på hur vi samverkat brett med hela organisationen för att få allt på plats, säger Johan Hageltorn.

»Allt går att lösa«
Vad är det bästa med att jobba med IT på Vätterhem?
– Att får vara med och lösa problem, svarar Marcus snabbt.
– Mina medarbetare på IT, att jag har möjligheten att utvecklas på jobbet genom variationen på arbetsuppgifterna och att jag får hjälpa mina kollegor i organisationen varje dag, fyller Kim på.
– Det bästa är nog att Vätterhem är en väldigt bra arbetsplats i stort. Och att få vara med och upptäcka möjligheter till digitalisering, förenkling och ändrade arbetssätt, säger Patrik.
– Att få vara med och bidra till en förändring inom ett företag som Vätterhem där vi nu tar oss in i den »digitala tidsåldern« är en häftig utmaning både strategiskt och tekniskt. Jag känner att vi verkligen lever efter mottot »Allt går att lösa« och det gör jobbet extra stimulerande, säger Johan.


Till vänster: IT-chef Johan Hageltorn kopplar upp sig för dagens teamsmöten som bland annat behandlar teknikfrågor vid en upphandling.
Till höger: Marcus kontrollerar att driften på den nya switchen är igång.


Till vänster: Systemutvecklare Patrik Jigblad inleder dagen med att koppla ur den gamla telefonväxeln.
Till höger: Kim märker ut teknikrummet för att hitta snabbare nästa gång.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB