• Vätterhem

Var dags Vätterhem - Inköpssamordnarna

Följ med bakom kulisserna med Vätterhems personal i deras arbete för att skapa Hem för livet.

Medarbetare | 2021-04-23

Varje år köper Vätterhem varor, tjänster och entreprenad för omkring 500 miljoner kronor. Det är hissrenoveringar, tryckeritjänster, skyddsutrustning och uppträdanden på områdesdagar. Vätterhems inköpssamordnare Anders Saltin och Nicklas Johansson utgör ett viktigt stöd för organisationen i att avtalen säkrar pris och kvalitet. Vi hängde med dem i deras inköpsvardag.

På Öxnehaga är det slutbesiktning av en solcellsanläggning på Lahagsgatan. Leverantör, installatör och Vätterhem är på plats.
– Uppföljning av leveranser och leverantörer vi har avtal med är också en viktig stödfunktion. Samverkan med andra funktioner inom organisationen är verkligen en av vardagens viktigaste sysslor, berättar Nicklas.

På huvudkontoret har Anders samtidigt börjat sin arbetsdag:
– Idag blir det ett antal interna digitala möten. Men också några leverantörskontakter. Vi jobbar ju oftast parallellt med flera upphandlingar så variationen är stor. Bara idag är det IT och byggentreprenad på programmet. Vi har också en akut situation kring en trilskande leverans som vi måste hantera samt att jag har blivit ombedd från förvaltningen att kika på en juridisk formulering i ett avtal, berättar han.
– Den typiska arbetsdagen finns egentligen inte. Det senaste året har ju dessutom varit väldigt speciellt i och med Coronaviruset och den pandemi vi lever i. Jag har en stor del av dagarna arbetat med att se till att det finns skyddsutrustning till vår personal, berättar Nicklas.

»Ena dagen är det husbyggen nästa är det vårdutrustning och bevakningstjänster.«

Stöd till organisationen
Vad ser ni som er viktigaste arbetsuppgift?
– Att vara stöd och hjälp till organisationen. Vi som kommunalt bolag tillämpar lagen om offentlig upphandling. Vi på inköpsavdelningen blir ett viktigt stöd till organisationen så vi följer de lagar och regler som finns, säger Nicklas.
– Precis. För våra hyresgästers och kommuninvånares skull ska pengarna förvaltas på ett sådant sätt så att vi får rätt kvalité till rätt pris och kan göra ännu mer för hyresgästerna. Det är själva grunden för vårt jobb, säger Anders Saltin.

Hur märker hyresgästen av ert jobb i vardagen?
– Det kommer någon som lagar det trasiga, du får el levererad till din lägenhet, din lägenhet renoveras till exempel. Men också så grundläggande som att du har en lägenhet, att det byggs nya bostäder, att du får en hyresavi, att du kan betala din hyresavi via olika tjänster, att du kan läsa dessa rader i »Vi i Vätterhem«. Allt detta är en direkt följd av det arbete som görs tillsammans med andra funktioner inom Vätterhem. Vi har ett litet finger med i det mesta, säger Anders Saltin.
– Vi upphandlar ju kontrakt med leverantörer inom alla områden. Så visst är det så som Anders beskriver det, vi är med i mycket. Vi ser också till att vår personal har det material och den utrustning som krävs för att kunna sköta den dagliga skötseln av våra områden. Allt till en fördelaktig kostnad så att vi kan göra ännu mer för hyresgästerna.

Variation och bredd
Vad är det bästa med jobbet som inköpssamordnare på Vätterhem?
– Omväxlingen. Jag får insyn i hela företagets verksamhet. Och allmänbildningen kommer på köpet, ena dagen är det husbyggen nästa är det vårdutrustning och bevakningstjänster. I vårt arbete har vi en direkt inverkan på företaget och dess resultat. Att arbetet sker i det allmännas tjänst gör uppgiften, enligt mig, så mycket viktigare eftersom det berör alla oss som bor i kommunen och särskilt dig som bor hos oss i Vätterhem, säger Anders.
– Variationen och bredden skulle jag säga. Jag får lära mig om så mycket. Dessutom är det ett väldigt socialt arbete med mycket kontakter både internt och externt. Det uppskattar jag, säger Nicklas.


Bild 1 och 2: Nicklas Johansson i uppföljningsmöte av en solcellsanläggning på Öxnehaga …


Bild 3: … som såklart också besiktigas på plats på Lahagsgatan.
Bild 4: Anders Saltin på ett av många studiebesök som ingår i rollen som inköpssamordnare. (Obs. Bilden är fotograferad innan restriktionerna).

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB