• Vätterhem

Var dags Vätterhem - HR (Human Resources)

Följ med bakom kulisserna med Vätterhems personal i deras arbete för att skapa Hem för livet.

Medarbetare | 2021-06-01

Arbetet med att bygga upp en verksamhetsnära HR-avdelning har pågått under det senaste året. Vi samlar HR och lön i en avdelning och bildar en riktig grupp för chefs- och medarbetarutveckling. Otroligt värdefullt i vår strävan att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare, säger Rebecka Källner, HR-chef på Vätterhem.

Det är digitalt teamsmöte. Hela den nya HR-avdelningen är med. Majvor Fors som är löneadministratör, Sarah Laago som är HR-generalist, Frans Börsbo och Jessica Pettersson (som just nu är föräldraledig) som är HR-partners och såklart HR-chef Rebecka Källner.
– Efter att har varit relativt ensam om de här frågorna under en tid är det fantastiskt att vi nu är en grupp. Många frågor som landar hos oss har inga raka svar – då är det så värdefullt att kunna bolla frågeställningarna med fler, säger Sarah Laago.
– Vi har mest kunnat agera operativt tidigare, att nu kunna få möjlighet att ta ett större grepp och få in HR i vårt långsiktiga, strategiska arbete kommer betyda mycket för organisationen.

Från fruktkorg till arbetsrätt
– Vårt uppdrag är att jobba med medarbetarnöjdheten och kompetensförsörjning. Sedan i höstas har vårt arbete fokuserat på att kartlägga processer inom Vätterhem så att vi som avdelning med våra olika specialistfunktioner ska kunna erbjuda chefer och medarbetare rätt stöd, säger Rebecka Källner.

En typisk arbetsdag på HR-avdelningen kan vara ytterst varierad.
– Det är högt och lågt. Från innehållet i fruktkorgen till arbetsrättsfrågor. Och allting är precis lika viktigt, säger Sarah Laago. Rekrytering ena stunden, anställningsavtal, rehabiliteringsplaner och lönemodeller nästa.

Vad är er viktigaste arbetsuppgift?
– Se till att vi har chefer som har god kunskap i personalfrågor, säger Frans Börsbo.
– För min del är det tveklöst att se till att alla får rätt lön i rätt tid, säger Majvor Fors.
– Coacha chefer och utveckla människor, fyller Sarah Laago på.

Just nu sker ju verksamheten och mötena till största delen digitalt.
– Det är ju så vi måste jobba just nu. Men vi ser verkligen fram mot att kunna vara ute i verksamheten och stötta, säger Frans.

»Vi har blivit Sveriges bästa hyresvärd, nu ska vi bli Sveriges bästa arbetsgivare också.«

Populärt med sommarjobb
Samverkan med fackliga organisationer och skyddskommittéer står också på agendan.
– Sedan får vi inte glömma det viktiga arbetet med hälsa och frisknärvaro. Aktiviteter och hälsoinspiratörer som gör att vi har frisk personal kan inte underskattas, säger Rebecka Källner.

Förutom det löpande arbetet med personal i en dynamisk organisation landar också en del projekt på HR-avdelningens bord.
– Just nu tittar vi på utvecklingen av framtidens Vätterhemskontor. Vi ska ju flytta in i ett nytt Huvudkontor framöver och det får vi vara med och forma, säger Rebecka Källner.
– Och vill du ha något riktigt aktuellt så är vi just nu i fasen att rekrytera årets sommarjobbare. Vi har haft ett jättestort söktryck med över 500 ansökningar. Så kul att det är så populärt att jobba hos oss, säger Frans.

Efterfrågad resurs
Avslutningsvis; Vad är det bästa med att jobba med HR på Vätterhem?
– Vi får en så bred kontaktyta mot alla delar i bolaget. Jag uppskattar mest att träffa alla intressanta, duktiga medarbetare, säger Frans.
– Att kunna styra dagen och jobba självständigt och varierat, säger Majvor Fors.
– Människorna är det bästa, att träffa och jobba med så många intressanta individer, fyller Sarah på.
– Jag uppskattar känslan att vara med och utveckla och skapa mervärde för organisationen. Det är roligt att leverera något som är väldigt efterfrågat i organisationen, säger Rebecka Källner.


Bild 1: En av Majvor Fors viktigaste uppgifter är att se till att löneutbetalningarna till alla anställda blir rätt.
Bild 2: HR-chef Rebecka Källner går igenom teamets uppdrag under en digital planeringsdag.


Bild 3: Sarah Laago, HR-generalist, i samtal om en ny friskvårdssatsning för personalen.
Bild 4: Hemmakontorsjobb för Frans Börsbo, HR-partner, som går igenom några av de många ansökningarna till årets sommarjobb.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB