• Vätterhem

Var dags Vätterhem - Förvaltningssamordnarna

Följ med bakom kulisserna med Vätterhems personal i deras arbete för att skapa Hem för livet.

Medarbetare | Öxnehaga | 2021-01-13

I normala fall är det flödet av människor, mötet med hyresgästerna i deras vardag och kontakten med kollegorna på förvaltningskontoret som är höjdpunkten i Maria Ljungbergh och Rita Ashjians roll som förvaltningssamordnare på Öxnehaga. Med höstens restriktioner har vi ju stängt förvaltningskontoret för besök och jag och Rita jobbar endast en i taget på kontoret. Den andre jobbar hemifrån. Men det löser sig det också, säger Maria Ljungbergh samtidigt som hon förbereder en förbesiktning av en lägenhet där hyresgästen flyttat ut.

Maria och Rita sätter mötet med hyresgästen först
Har du någon gång besökt förvaltningskontoret på Öxnehaga så är det ju Maria och Rita som är din första kontakt när du kliver in genom dörren.
– Vår främsta uppgift är att serva hyresgästen. Det gäller att agera aktivt och hitta de bästa lösningarna ihop med resten av förvaltningen, säger Rita.
Arbetsdagen börjar strax innan 07.00 med »datorjobb«.

– Vi kollar av kalendern, går igenom mail, felanmälningar från hyresgäster, ser över vilka serviceordrar som är aktuella och kollar av nattens rapport från Securitas. Vi fördelar sedan ut rätt info till rätt bovärd och sköter kontakt med entreprenörer med flera så att allt flyter på, berättar Maria.

Försöker serva effektivt
Nästa viktiga hållpunkt är när kontoret öppnar.
– Så fort vi låser upp dörren brukar det dyka upp hyresgäster som vill ha hjälp med något och vi försöker serva effektivt samtidigt som vi också har ansvar för att svara i telefon. Mycket av felanmälningar och andra frågor kommer via telefon eller mail. Och nu under pandemiomställningen är det ju bara telefon och mail som gäller, säger Rita.

Parallellt ingår också att sköta fakturering, göra beställningar och på olika sätt avlasta bovärdarna.
– Vi ordnar också med administration kring in- och utflyttningar. En del av det arbetet, som den här förbesiktningen som jag ska ut på, sker utanför kontoret, berättar Maria.

»Mötet med hyresgästen är centralt. Att prioritera dem i varje läge är höjdpunkten i jobbet. Vi får en tydlig inblick i mångas vardag«

Sociala serviceinriktningen är det bästa
Båda beskriver ett varierat jobb med härlig bredd i arbetsuppgifterna.
– Mötet med hyresgästen är centralt. Att prioritera dem i varje läge är höjdpunkten i jobbet. Vi får en tydlig inblick i mångas vardag, säger Maria.
– Den sociala serviceinriktningen är det bästa med jobbet. Att möta hyresgästen och sedan lösa problem tillsammans med kollegorna, säger Rita.

Hur funkar det nu när ni tvingas jobba halva tiden hemifrån?
– Förvånansvärt bra ändå. Vi har hittat lösningar. Men det är klart att det finns tydliga fördelar när vi alla är samlade på kontoret. Snabba kontaktvägar. Snabba utbyten mellan kollegor. Det längtar vi efter igen, säger Maria.
– Jag håller med. Att jobba hemifrån är inte lätt och jag saknar verkligen att träffa hyresgäster och kollegorna. Samtidigt har vi fått alla hjälpmedel som behövs för att underlätta arbetet när det sker på distans. Det utvecklar och vi ser ju att det går, säger Rita Ashjian.


Bild 1: Morgongenomgång vid datorn. Felanmälningar, serviceordrar och övrig mailskörd gås igenom.
Bild 2: Maria på väg ut på en förbesiktning av en lägenhet.


Bild 3: Rita på hemmakontoret där mail och telefon blir viktiga hjälpmedel för att serva hyresgästerna.
Bild 4: Nyckelpärmen framme. Maria förbereder nycklar och tillgång till trapphus för entreprenör som är inne och gör renoveringsuppdrag.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB