• Vätterhem

Valuta för hyran i Vätterhems nyproduktion

Vätterhem informerar | Österängen | Centrum | 2020-12-22

Vätterhem har nyligen avslutat inte mindre än tre nyproduktionsenkäter från AktivBo. I takt med att nyproduktionen ökar blir det allt viktigare att lyssna till hyresgästernas åsikter. Dessutom blir det ett kvitto på resultatet jämfört med de bästa nyproduktionerna i hela landet.

 

Högt deltagande
2020 har varit ett av de mest nyproduktionsintensiva åren på senare tid då närmare 130 lägenheter har fått nya hyresgäster på Kungsängen, Fagerslätt och Samset. Enkäten visar ett högt engagemang för boendefrågor, inte minst genom den höga svarsfrekvensen; 65,5% för Samset, 69% för Fagerslätt och hela 75% för Kungsängen.

Fagerslätt
Hyresgästerna på Fagerslätt ger högsta betyg för Vätterhems bemötande vid kontraktsskrivning (100%) och nyckelutlämning (94,4%). Även lägenhetens utformning får höga betyg, över 90% är nöjda eller mycket nöjda med tillgången på dagsljus och hela 95,7% tycker att tvättutrustningen i badrummet är bra.

Det finns även saker att förbättra. När det gäller mobiltäckningen i huset anger närmare 90% av hyresgästerna att de inte är nöjda och endast 65% är helt nöjda med städningen inför inflyttningen. När allt vägs samman hamnar nyproduktionsindex för Fagerslätt på 82,6%.

Kungsängen
I Vätterhems första trähus på Kungsängen anger 100% av hyresgästerna att de trivs i sin lägenhet och de kan tänka sig att rekommendera sitt kvarter och Vätterhem som hyresvärd. Även lägenhetens utformning när det gäller golv, bredband, vitvaror och badrummens utrustning får 100% i betyg såväl som den personliga tryggheten i lägenheten och bemötandet från Vätterhems personal.

Som förbättring önskar hyresgästerna fler bänkar och bord på gården samt mer utrustning till lekplatsen. 100% av hyresgästerna anser att de får valuta för sin hyra och sammantaget landar nyproduktionsindex för Kungsängen på 91,5%, väl över branschgenomsnittet på 86%.

Samset
På Samset är det ännu bara hälften av hyresgästerna som flyttat in, de som tillkommer till våren får chans att svara på enkäten senare. 100% av hyresgästerna trivs med sin lägenhet, trapphus, huset och inte minst sin bovärd. Alla kan tänka sig att rekommendera Vätterhem som hyresvärd. Även golv, ventilation, planlösning, tvättutrustning och säkerhet mot inbrott får högsta möjliga betyg. 97,6% anger att de är nöjda med att få hjälp när det behövs.

Som förbättringspotential nämns tillgång till parkeringsplats och utrustning på lekplatsen. När hyresgästernas betyg vägs samman hamnar nyproduktionsindex för Samset på otroliga 95,4% vilket är endast 0,2% lägre än bästa uppmätta nyproduktion i Sverige 2018–2019.Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading