• Vätterhem

Välkommen till SommarKRAFT 2021

Nu finns Ismail, Jennie och Faadumo i bodarna

Vätterhem informerar Hållbarhet Evenemang Integration | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | 2021-06-14

– Vi ser fram emot sommaren och hoppas på många lärorika möten. Med tanke på hur senaste året har sett ut så vill vi bidra till att sprida glädje och leenden. Vill vill uppleva engagerade människor. Vi vill uppleva er. Välkommen till SommarKRAFT 2021! Hälsningen kommer direkt från Ismail Abdullahi, Faadumo Ahmed och Jennie Honkanen. Trion som kommer att finnas för dig i bodarna på Öxnehaga, Råslätt och Österängen under hela sommaren.

Hela projektgruppen bakom SommarKRAFT är samlad på Österängen bara dagarna innan det är dags för officiell öppning. Här finns Hanna Törnqvist, Maria Carelli-Martinsson och Stina Enghag från Vätterhems hållbarhetsteam. Här finns den övergripande projektledaren Dona Hariri och här finns inte minst projektsamordnarna Ismail, Faadumo och Jennie.

SommarKRAFT var ju förra årets satsning för att skapa aktivitet och engagemang på områdena en sommar när allt ställdes in och vi skulle semestra hemma.
– Då trodde vi kanske att det var en engångsföreteelse. Men nu står vi inför sommarlov igen och vi ser att många kommer att vara hemma även i år. Med tanke på vilka fina erfarenheter vi hade från förra sommaren är det faktiskt inte omöjligt att det här ska vara något återkommande varje sommar, säger Hanna Törnqvist.

Sprida ordet om aktiviteter
– Vi lärde oss förra sommaren att det behövs en trygg mötesplats. Och vikten av att en tydligt uttalad person är närvarande hela tiden. Då var det ett test, nu vet vi vilken skillnad det gör. Och det är ju att skapa långsiktig förändring som är vår grundtanke, säger Dona Hariri.
Förra året var hon heltid i Österängsboden. I år tar hon en projektledarroll som bollplank för alla områden.

– En ny och viktig resurs som gör att vi kan utveckla SommarKRAFT ytterligare. Bland annat kan Dona vara med och samverka med områdesgrupperna på ett tydligare sätt, säger Maria Carelli-Martinsson.
En annan fördel är att konceptet inte behöver säljas in på samma sätt till de olika samarbetsaktörerna.
– Vi hittar ju inte på allting – vi samordnar. Vi förmedlar allt som händer i området. Oavsett aktör. Förra året fick vi ofta förklara att det inte handlar om att vi ska ta över – vi ska inte konkurrera. Vi ska hjälpa till att sprida ordet om aktiviteter som finns, berättar Maria.

»Vi lärde oss förra sommaren att det behövs en trygg mötesplats. Och vikten av att en tydligt uttalad person är närvarande hela tiden.«

Social mobilisering
Så här dagarna innan starten råder det någon slags kreativ kaos.
– En av lärdomarna från förra året är att allting går inte att planera. Den här typen av koncept måste få vara levande. Man kan planera till en viss gräns, men vi måste kunna uppdatera från vecka till vecka och vara flexibla. Projektsamordnarjobbet är inget för kontrollfreaks. Plötsligt dyker det upp någon i boden som vill hitta på något. Då gäller det att fånga det, beskriver Stina Enghag.

En boll som gärna Jennie, Ismail och Faadumo fångar upp.
– Jag ser det som en fördel att inte gå in med fullspäckat schema – vi vill ju involvera hyresgästerna. Ni ska vara med och påverka, säger Jennie.

Dona beskriver ett uppdaterat SommarKRAFT.
– Hyresgästerna är ännu tydligare i fokus. Vi kommer att jobba för social mobilisering och tillsammans med hyresgäster identifiera behov och skapa lösningar. Det är bara kollektivt vi kan skapa förändring och skillnad. Vi vill att när SommarKRAFT är över ska inte engagemanget försvinna med oss. För att lyckas med det måste vi förankra aktiviteterna i området.
– Vi har verkligen fått instruktionen att söka upp grupper, någon som vill göra en aktivitet, aktörer som vill samarbeta mer aktivt, säger Faadumo.

I den uppsökande verksamheten kommer fyra grupper att prioriteras:
– Dels vill vi samordna ett mentorskapsprogram där vi matchar unga med yrkesverksamma personer i ett jobbnätverk. Sedan vill vi skapa en  pappagrupp, kanske i någon form av pappacafé. Ett kvinnonätverk med inriktning mot entreprenörskap samt ett nätverk för pensionärer, berättar Dona Hariri.

Den trygga platsen
Projektsamordnarna har rekryterats med den gemensamma nämnaren att de alla på olika sätt har erfarenhet av ideellt engagemang, social mobilisering, föreningsliv och hållbarhet.
– Vi är väldigt nöjda med hur teamet ser ut. Jennie, Faadumo och Ismail kompletterar varandra perfekt, säger Hanna Törnqvist.
– Vi ska samordna, vara navet, säger Faadumo.
– Finnas där som bryggan mellan olika aktiviteter och hyresgästerna. En möjliggörare, kompletterar Ismail.

Den perfekta SommarKRAFT-dagen, hur ser den ut?
– Fullt av liv från öppning till stängning, säger Faadumo.
– Glädje. Samtal och såklart gärna sånt här väder, säger Jennie och pekar på den blå himlen.
– Jag ler hela tiden när jag tänker på SommarKRAFT. Alla relationer. Någon som bara kommer förbi på en kaffe. Du vet aldrig vad SommarKRAFT-dagen kommer att erbjuda. Och det är fint, säger Dona Hariri.
– Trygghet och närvaro – gör att det blir effekter. SommarKRAFT blir en trygg plats. Även om man kanske inte hänger vid boden hela tiden så bara att veta att den finns betyder mycket. Den kan vara viktig för någon som kanske står på sin balkong och tittar ner på aktiviteterna. Vi finns här. För dig. För alla, säger Maria Carelli-Martinsson.

Som ni märker bubblar det av inspiration inför SommarKRAFT.
– Nu vill vi mest bara köra igång. Känna pulsen. Se aktiviteterna fyllas. Så – nu kör vi!, säger Ismail med eftertryck.

Såhär hittar du vad som händer på ditt område i sommar:

 

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB