• Vätterhem

Vad tycker hyresgästerna i våra affärs- och verksamhetslokaler

- om sin hyresvärd?

Lokaler | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2018-03-28

Senast det begav sig var det förmodligen 2012. Ja, tidigare arbetade vi med hyresgästundersökning bland hyresgästerna i våra affärs- och verksamhetslokaler med ojämna intervaller. Men nu är det beslutat, vi kommer att genomföra detta årligen för att fokusera ännu mer på förbättringsarbete.

Under hösten blev det dags för 2017 års enkät, som distribuerades till 185 hyresgäster. Vi vill här direkt passa på att tacka för alla svar som vi har fått och det engagemang som speglar sig i de olika förbättringsförslagen.

Det gläder oss att hela 83,9% av hyresgästerna ger vår service betyget bra eller mycket bra. Med det förpliktar oss till att vilja bli ännu bättre.

Utifrån detta matnyttiga och detaljerade underlag, som vi har fått från er, börjar nu vårt arbete med att analysera resultatet indelat såväl på vilken typ av verksamhet som bedrivs i våra lokaler samt i vilken av våra stadsdelar som detta finns.

Resultatet av analysen kommer att mynna ut i en individuell åtgärdsplan för var och ett av våra förvaltningsområden. Inför 2018 års enkät kommer vi att återrapportera till er vilka förbättringar som genomförts under året.