• Vätterhem

- vad händer sen?

Dina rester blir till mat igen

Miljö | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2016-07-25

Av matavfallet som vi samlar in i vår kommun blir det biogas. Men vad många inte vet är att vi också gör en produkt som heter biogödsel. Det är restprodukten efter att biogasen är utvunnen. Biogödseln använder lantbrukarna i vårt närområde på sina åkrar och odlar mat till både människor och djur. På så sätt blir dina rester mat igen.

På Jönköping Energis anläggning på Torsvik utanför Jönköping samlas alla bruna påsar med matrester in och förbehandlas innan materialet körs till Simsholmen för att bli biogas. Gasen används som bränsle till framförallt stadsbussarna och bidrar till att miljön i Jönköping blir bättre. Den produkt som blir kvar när rötningen är klar kallas biogödsel. Den innehåller många bra näringsämnen och kan användas som gödsel i lantbruket. Jönköping Energi har kontrakt med ett 20-tal lantbrukare i Jönköpings närområde som tar emot biogödseln för att sprida som gödning på sina åkrar. Vi har träffat Christian Westmar, som arbetar som lantbrukare på deltid. Han har tagit emot biogödsel från Jönköping Energi under fem års tid. På Christians gård odlar familjen spannmål och vall, framförallt grovfoder till hästar.
– Vi har använt biogödseln i vårt bruk i flera år och känner att det är helt rätt att använda en produkt som vi har nära. Det är ju vårt egna matavfall som vi återför till jorden och på det sättet sluts kretsloppet. Det är en resurs som annars skulle gått förlorad. Om vi kan göra något bra av soporna, som också är bra för miljön, så är det ju toppen, säger Christian.

 

För oss blir det samma kostnad att sprida biogödseln som konstgödsel eftersom vi får köpa biogödseln till ett bra pris

Biogödsel har fördelar 
Historiskt har svårigheterna med biogödseln varit att få tillräckligt hög kvävehalt i produkten för att det ska vara lönt för lantbrukaren att köra ut gödseln på åkrarna. Eftersom materialet är flytande krävs det en traktor med gödseltunna och slangramp och till skillnad från att sprida konstgödsel – som är mycket mer koncentrerat – måste lantbrukaren köra fler traktorvändor för att få samma effekt.
– För oss blir det samma kostnad att sprida biogödseln som konstgödsel eftersom vi får köpa biogödseln till ett bra pris, säger Christian. Och vi kör mycket hellre biogödsel eftersom jag tycker att jorden berikas av den naturliga produkten än om jag jämför med konstgödsel.
Alina Hulterskog, kemiingenjör på Jönköping Energi, ser positivt på biogödseln och tycker att den kan bidra med mycket bra saker för miljön.
– Intresset från lantbrukare att vilja köpa biogödsel har ökat de senaste åren. Fler och fler tycker att det är en värdefull produkt och att det är ett sätt att ta vara på det som vi annars skulle slänga till ingen nytta. Utmaningarna framöver är att sprida kunskap om hur kommuninvånarna bidrar till att sluta kretsloppet och hur viktigt det är att man redan i hemmet sorterar rätt, säger Alina.

Skrivet av: Linda Svensson, Jönköping Energi